Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De enorme informatiecrisis rond de rampvlucht MH17 geeft Jan Driessen aanleiding tot een duidelijke beschouwing en analyse op de website van communicatieonline. Jan toont niet alleen bezorgdheid, maar geeft ook een voorzet tot een aanpak. Reagerende collega’s zien de ernst ook in, maar achten de situatie in essentie niet wezenlijk anders dan vroeger. De complexiteit is echter wel toegenomen. Dit moet m.i. niet worden onderschat als game changer.

Ik zou erop willen wijzen dat die toenemende complexiteit een fikse verandering inhoudt. Een voorbeeld ter onderbouwing vanuit een minder gebruikelijk communicatieperspectief. Het is de toeneming van complexiteit die ten grondslag ligt aan de evolutionaire ontwikkeling. Het samenspel van informatie en organisatie in de natuur heeft zelfs geleid tot een uiterst complex wezen, zijnde de mens. Ons brein is er een ultiem product van.

We kennen de machtige en indrukwekkende prestaties van die denkende mens. Maar laten we niet uit het oog verliezen tot welke negatieve indrukwekkendheid diezelfde complexiteit heeft geleid. Neem de propagandaoorlog tussen Rusland, Oekraïne en Amerika en EU. Dit is dan nog in de sector informatie/communicatie. Veel erger zien we die complexiteit tekeer gaan in het gedrag van ISIS-strijders. De gruwelen die deze denkende wezens op hun geweten hebben zijn –helaas- niet onvoorstelbaar, maar dagelijkse werkelijkheid. Het is de complexiteit van een orgaan dat wel onmenselijk handelt en technologisch gewapend is, maar niet wenst te denken in moderne termen en moraliteit. Vele voorbeelden kunnen deze constatering aanvullen.

Complexiteit van foutieve informatie en foute handelingssnelheid is zeer serieus te nemen. Ik noemde ooit www een acroniem voor war with words tijdens het wereldcongres IPRA in Chicago in 2000. Dat was nog voor de opkomst van de social media, hetgeen de zaken er niet eenvoudiger of meer beheersbaar op heeft gemaakt.

Wie zich als communicator functioneel in een crisissituatie bevindt, zit ongewild gevangen in een superweb, waarin niemand en tegelijk iedereen voor spin speelt. Vergelijk het met een dispatcher in de verkeerstoren op luchthaven Schiphol, die sturing moet geven aan een situatie waarin alle vliegtuigen tegelijk landen en opstijgen, ook vliegtuigen die zich niet melden en van wie hij nog nooit heeft gehoord en die ook niet naar hem luisteren of contact zoeken.

Interessante artikelen

Velen in parlement en volk verwerpen de afschaffing van de dividendbelasting voor Shell en Unilever. Wat nu als we (de Staat) voor dit bedrag hun aandelen kopen en de regering die aandelen in de staat


Als oud-voetballer en iemand die in zijn hart nog steeds een liefhebber is, betreur ik het dat de voetbalcompetitie is verworden tot een budgetcompetitie. Dat klinkt in veel opmerkingen, acties en bed


De taal van Noord-Korea en Amerika wordt over en weer steeds dreigender. Het is regelrechte oorlogstaal. Noord-Korea snap ik niet. Denken de leider en zijn harlekijnen aldaar nu werkelijk dat zij Amer