Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het nu voorgestelde Belastingplan voorziet een stelselherziening, waarbij aan de andere kant de belastingen omlaag gaan en aan de ene kant omhoog. Briljant, de zogenaamde wipwap-doctrine. Straks zal onherroepelijk blijken dat sommige groepen er een licht voordeel bij hebben en dat andere er eerder op achteruitgaan. De BTW, belasting toegevoegde waarde, gaat in veel gevallen omhoog. Zo wordt het to Be or not to Be. Mag ik dan ook verlangen dat die toegevoegde waarde toeneemt? Wat is eigenlijk precies toegevoegde waarde anders dan een kreet uit de kring van economen. Is er sprake van verlaagde waarde bij matig gedrag? Nu worden onder andere taken van de landsoverheid naar de gemeentes overgeheveld. Wat ik in mijn pinpas overhoud van de lagere staatsafdracht, kom ik per kerende post tegen in verhogingen op lokaal niveau. Let maar op wat daar de komende jaren allemaal omhoog gaat. De bus- en tramkosten bijvoorbeeld, want door het opheffen van bankfilialen moet straks elke dorpeling voor wat cash naar de grote stad, dus een dwanggang. Kassa. Dan alles maar pinnen. Scheelt een werdegang. Maar contant geld verdwijnt en daarmee ook direct zicht op het besteedbare budget. Pinpasje vrijen wordt de nieuwe seks. Ben ik u wat schuldig, dan laten wij onze passen kussen en de transfer is een feit. Chip to chip. Vroeger hadden we geld in de knip en straks in de chip. Als je in een overdrukke trein bips tegen bips staat, verdwijnen er hele maandlonen de virtuele wereld in, als die passen elkaar goed aanvoelen. Iedereen wordt zo een passant. De mens als slechts een drager van het geldtransport.

Het getuigt allemaal van een creativiteit van nul, nul. Het is zoiets als: “ wij zullen de regels minder doen worden” en wat is de truc de letters van de regels gaan van korpsgrootte 10 naar korpsgrootte 8. Op papier hebben we dan letterlijk minder regels.

 

Ik heb eerder gepleit voor een echt unieke Nederlandse vondst: DE VERLICHTINGSDIENST.

Belastingen zijn nodig voor zaken die we op landsniveau allemaal willen: wegen, zorg, goede dijken enzo. Dat is niet anders. Als enige land ter wereld voert Nederland daarnaast evenwel een verlichtingsdienst in. Dat wil zeggen, we halen de beste studenten vanuit verschillende disciplines van de universiteit en geven hun als opdracht: Kom met voorstellen die voor de burger de lasten verlichten op welk gebied dan ook.

Bijvoorbeeld: schaf de hele BTW af en verruil deze voor een VEW, Verlichting Eigen Waarde. Alleen de fooien in de horeca worden aan Den Haag afgedragen. Dat heet met gelijke munt betalen. De gemeentes hevelen de fooien over naar de regering.

 

Wees eens origineel. In Groningen startte men het plan voor een indrukwekkend nieuw gebouw in het centrum. Prima, een stad moet af en toe vernieuwen. Er gaan oude bouwsels verloren toch. Idee, ontwerp, begroting en plaats kwamen er en de naam het Forum, maar wat er nu precies in moest? Elk zinnig mens verwacht een omgekeerde volgorde. Ik zou verwachten gezien de bevingstoekomst een gebouw geschikt voor pandvullende exposities van oud Chinees porselein. Niks bevingbestendig maken. Chinese toeristen stromen met duizenden toe, die in wisseldiensten die bordjes en kopjes vasthouden voor het geval er een fikse trilling komt. Het gebouw komt zo ook terstond op de Unescolijst van cultureel erfgoed.

 

Laten de Groningse burgemeesters de koppen bij elkaar steken en een tiental steden in het aardbevingsgebied omdopen. Loppersum wordt Wassenaar, Slochteren wordt Scheveningen, Bedum wordt Binnenhof. Dan moeten de media elke keer melden: stevige aardbeving in Scheveningen, het Binnenhof vertoont scheuren en Wassenaar trilt op zijn grondvesten. De geesten in Den Haag vullen zich zo met Groningse woonlasten. Nomen est omen.

Interessante artikelen

De situatie
Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan ontwikkelingshulp. Als dit geschiedt omdat we mensen willen helpen in armlastige landen kan niemand die anderen het recht geeft op een menswaardig


Is er een alternatief voor het klassieke tweespan goed-en-kwaad? Ook wel te ontmoeten in de gedaante van licht versus donker. Of in het religieuze strijdduo het vrome versus het ketterse. Waarom houdt


Uw voorstellingsvermogen wordt met dit artikel aangesproken. Stel dat de Commissaris van de Koning in Groningen het egocentrisme van Den Haag beu is, de NAM uit de provincie weert en met de antirandst