Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Er bestaan geen doelen en middelen

Dit lijkt een krankjorume stelling. Het is ook enigszins gechargeerd. Maar wie de uitleg leest, leert anders aan te kijken tegen de werkelijkheid. Er had namelijk ook kunnen staan, dat alles of een doel of een middel is.

Mensen stellen doelen in het leven. Organisaties doen niet anders en landsregeringen hebben andere per verkiezingsperiode. Maar of iets een doel is of een middel hangt af van het aggregatieniveau. Of besluitfase. Stel u wilt kinderen. Een mooie doelstelling nietwaar? Hoort helemaal bij het leven. De volgende vraag is hoe krijgen we kinderen? Dat is de vraag naar het middel. Er blijken er nogal wat te zijn tegenwoordig. Van oudsher is copuleren de meest natuurlijke. Maar in vitro fertilisatie kan ook, of adopteren of verkrachten. U ziet er zijn meer of minder aanvaardbare kinderverkrijgmanieren.

 

Ik neem de natuurlijke aanpak. U wilt kinderen en bent man of vrouw. Uw middel is een echtgenoot of een partner, die het zonder huwelijksbezegening ook wel wil. Al is het maar voor een keer. Die vrijpartner is het middel, maar wordt als u aan de slag gaat het doel. Hoe komt u aan een copulatiepartner? Ook hiervoor zijn middelen of manieren te over. Liefde, geld, one night stand of verleiding. Het doel wordt nu hoe krijg ik een geliefde, een armoedzaaier of graaier, een liberale vrijer of een onoplettende, onervaren ziel. De middelen die daarbij horen zijn nog weer talrijker. U verzint ze zelf maar.

Het volgende doel is die bepaalde partner te vinden en de hierbij behorende middelen te verwerven. Dat kan zijn aantrekkelijkheid, geld dus sparen, kennis omtrent plaatsen waar vrije vrijers rondlopen of kneusjes, maar wel lief en gezond.

U ziet doel zoekt middel, middel wordt doel, doel zoekt middel enzovoort. Dat is wat ik bedoel met aggregatieniveau. Met andere woorden, afhankelijk van het stadium waarin u verkeert is het ene besluit wat is mijn doel en het andere hoe kom ik aan de middelen.

Ongeacht welk proces om te komen tot een specifiek doel u ook kiest, altijd loopt u die trap op of af van wat is mijn doel en wat wordt mijn middel tot dat doel.

Uiteindelijk komen we uit op deze slotsom: er is een hoogste doel en er is een laatste of laagste middel. Als iemand mij dus vraagt hoe bereik ik mijn doel, dan vraag ik die persoon om goed te kunnen adviseren: wat is uw doel of wat is uw hoger gelegen doel?

Als iemands doel is om rijk te worden kan het hoger gelegen doel zijn om alle of veel vrouwen dan wel mannen te interesseren en daar vervolgens ongegeneerd een keuze uit te maken. Als dit laatste het hogere doel is, adviseer ik die persoon of een harem te beginnen of naar de hoeren te gaan dan wel de vrouwelijke variant ervan.Als die persoon dan antwoordt, dat het niet per se om die vrouwen gaat maar om zijn eigen waardegevoel, dan adviseer ik hem zichzelf te doden, omdat hij daarna pas te weten komt hoeveel hij waard is. Ik zie dit als het laatste middel, waarop je dus nooit een antwoord krijgt. Het houdt namelijk een keer op. Zijn hoogste doel is zoiets als ik wil mij een god voelen. Ik adviseer hem dan die gedachte te vergeten omdat hij enige millennia te laat is. Die positie is al menigmaal ingenomen en is ook niet beschikbaar tijdens het aardse leven.

 

Al met al geldt, dat zinnige doelen binnen het bereik moeten liggen zonder anderen daarvan de dupe te laten zijn, noch als slachtoffer, noch als middel. Pas deze redering nu eens toe op Dijkhoffs besluit Oranje te overrulen en er misschien wel 1400 vluchtelingen op te vangen. Ik verzeker u de uiteindelijke middelen zijn meer geld ( hij kan de Oranjenaren ook uitkopen) en het uiteindelijke doel met de vluchtelingen is er nog niet eens. U ziet nu hoe eenvoudig die roltrap naar boven of beneden werkt. En hoe je langs lijnen van communicatie bij de werkelijkheid kunt komen. Doelen, middelen, vragen en antwoorden. De staatssecretaris staat op die roltrap. Hij is boven noch beneden en weet ook niet waar die roltrap toe leidt. Kortom hij is een roltrapbezoeker en geen leider.

Interessante artikelen

Meningsuiting maakt het onwaarneembare fysiek. Wie voor zichzelf alle vrijheid claimt, laat voor een ander geen territorium meer of moet uit het principe van gelijkheid anderen die vrijheid ook gunnen


Het hoge woord is eruit. De Grieken zeiden Nee. Onmiddellijk brak de onduidelijkheid los. Noud Wellink, oud-hoofdbestuurder van de Nederlandse Bank, die drie jaar geleden zei, dat Nederland c.q. de EU


U kunt duizendeneen redenen hebben om Thierry Baudet niet het Kamerlid van uw keuze te vinden. Hij betoogde dat de begrotingsdiscussie een farce was vanwege de nietszeggendheid. De hele Tweede Kamer v