Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De PvdA heeft een ledental van circa 50.000. Daarnaast zijn er – hoeveel?- een miljoen Nederlanders die het gedachtegoed van de PvdA aanhangen. Dat zijn niet per se aanhangers van Samson, of van Spekman of van de PvdA. Het zijn mensen die zich zoals dit heet in het ‘linkse’ kamp bevinden. Mensen die eerder het socialisme een goed hart toedragen dan het kapitalisme, eerder het secularisme dan de orthodox kerkelijke richting. Wie de peilingen neemt voor wat ze zijn, constateert dat Wilders’ PVV inmiddels op rond 40 zetels staat, wat overeenkomt met circa 2 tot 3 miljoen aanhangers. Let wel geen leden, maar gelijkgestemden. Die peilingen zeggen niet alles over verkiezingen, wel over de stemming in het land ten aanzien van een gegeven onderwerp. Ofwel het stille, nog niet getoetste referendum.

Spekman valt Wilders aan. Net zoals alle andere partijen door af te geven op zijn uitingen en de persoon en zijn stellingnames zelf. Het is dus in de politiek: allen tegen één. Maar tegelijk ook zoals in het Spekman-voorbeeld Spekman tegen 2 of 3 miljoen gelijkgestemde achterbandenkers.. Spekman lijkt zich dit niet te beseffen. Met elke aanval op Wilders valt hij impliciet dat grote aantal aan. Deze massa hoort hem niet met oplossingen komen voor het probleem waarom zij zich nu juist achter Wilders scharen. Zij zullen zich beledigd voelen of constateren dat Spekman als leider van de PvdA geen enkel alternatief biedt. Het opvangen van honderdduizenden vluchtelingen dat Spekman verdedigt is namelijk nu net wat zij juist niet zien zitten.

Dat levert met enige regelmaat afkeurenswaardige tonelen op. Zoals in Steenbergen of Oranje. Maar Spekman realiseert zich blijkbaar niet, dat aanhangers van die Wilders-lijn deze uitspattingen ook niet willen. Zij willen gewoon die enorme aantallen vluchtelingen niet en vrezen toekomstige problemen en kosten van een niveau waarvan zij denken dat Nederland dit niet kan dragen zonder dat de eigen bevolking hieronder gaat lijden. Zij vinden dat Spekman met zijn mening die abjecte reacties oproept!

 

Als Spekman Wilders verafschuwt, spreekt hij ook zijn afkeur uit over die miljoenen Nederlanders. Die denken in stilte: 'O ja,. en wie ben jij dan wel?' Op grond van welke wijsheid val jij aan en kleineer jij ons?  Oop basis van 50.000 leden? Dat stelt democratisch een kleine minderheid voor. Op grond van een miljoen aanhangers. Dat stelt momenteel in de discussie en de peilingen een duidelijke minderheid voor. 1-3.

Spekman moet die twee of drie miljoen tandenknarsende Nederlanders eerst met begrip aanvaarden en dan overtuigen van zijn visie. Dat doet hij niet. Dat kan hij niet en dus valt hij de enkeling aan. Zijn aanval ljkt te komen uit de benauwenis rond een dramatisch aantal minder zetels.

 

Communicatief gezien is dit een hele domme zet. Spekman zegt in feite: ik zie het goed en ik heb gelijk.. Maar omdat ik geen inhoud heb om dat sombere collectief aan te vallen, richt ik alle tomaten op die PVV-leider. Je zou van een voorman van een ervaren, bepaaldelijk geen jonge politieke partij meer inzicht verwachten. Spekman is een idealist. Terecht of niet, goed of slecht, in deze zware discussie en nationale opstelling, maar hij zou moeten beseffen, dat idealisten uiteindelijk altijd belanden in uiterste hoeken van de samenleving die in zijn totaliteit een voorstander is van ‘doe maar gewoon’, niet te hard dan breekt het lijntje niet’, ‘in het midden ligt de waarheid’, ‘te is nooit goed’ en ‘wie het onderste uit de pot wil, krijgt het deksel op zijn neus’.

Dus Hans Spekman bijgaand een advies van een doorgewinterde communicatiespecialist:

Luister naar de  wijsheden van je grootmoeder, zou ik zeggen. Zij citeerde uit het Boek van Ervaring, een soort eeuwenoude bijbel van gewone mensen met oog voor de realiteit. Het alternatief is revolutie van jouw kant. Een minderheid die de meerderheid de mond wil snoeren. Hoe wou je het anders voor elkaar krijgen? Spekman, Jij bent nu de opstandeling.

Interessante artikelen

Benito van Sutri (11e eeuw), een devoot aanhanger van Paus Gregorius, stelde een gedragscode op voor christelijke ridders. Hij leerde hen letterlijk mores. De zeven gedragsvoorschriften, zo ben ik van


De kern van mijn betoog in de reeks Via Victoria over strategie is mijn pleidooi deze term niet te lichtvaardig te gebruiken. Niet in het algemeen en zeker niet als het om communicatie gaat. Na een ko


Als de EU in deze crisistijd zouden worden vergeleken met een ziekenhuis, dan ontstaat het volgende beeld. Er zijn stervende patiënten aan wier bedden de dokters eindeloos staan te praten over de juis