Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Geen woorden maar daden. Nederland toont zich krachtig. Politieke correctheid leidt tot hersenverweking. De WRR en CBS, beide overheidsinstanties, stellen voor het woord allochtoon te schrappen.

Allochtoon zou teveel als denigrerend woord worden gebruikt. Consequent zouden we dus ook het woord autochtoon moeten verwijderen.

Hun denklijn is mij onbegrijpelijk. Als allochtoon als scheldwoord, negatieve groepsaanduiding, discriminerend of zelfs racistisch kan worden gebruikt, moeten ze bij die instanties wel van mening zijn dat het vooral discriminatieve of racistische klemtonen heeft. Maar andere scheldwoorden en negatieve groepsaanduidingen met een ongepaste lading worden immers niet geschrapt.

Vloeken mag. Teringjoden klinkt regelmatig van voetbaltribunes. Kankerhoeren kan bijna dagelijks worden gehoord. Dat mag allemaal blijven, want daarmee bedoelt de gebruiker over het algemeen Nederlanders. Zijn joden of vrouwen dan geen groepen?

Worden deze krachttermen niet in discriminerende of racistische zin gebruikt? Dat worden nog taaldiscussies en semantische gevechten.

.Ja, maar de overheid gebruikt die riooltaal niet. Klopt, maar WRR en CBS willen allochtoon en autochtoon schrappen, omdat anderen dan de overheid zelf er een ongewenste lading aan geven.

Zij vinden voorts dat de definitie niet meer klopt, dat wil zegen niet meer van toepassing is op de identiteit of toestandsaanduiding van de betreffende personen. Als dat zo is, moet je een andere term gebruiken. Woorden moeten de lading wel dekken, maar schrappen in de eigen teksten is nog wat anders dan schrappen uit de taal. Alsof de overheid hierover gaat. In Groningen is onlangs een persoon beboet die een agent een pannekoek noemde. Ik bedoel maar. Dan is het hek van de dam.

 

Een embargo of uitstuffen werkt niet. Termen worden gebezigd en soms met de bedoeling er een achterliggende groep mensen mee te beledigen, te krenken of negatief te duiden. Dat is al zo oud als de taal. Zie de abjecte voorbeelden hierboven.Door een woord niet meer te gebruiken worden de achterliggende gedachten of bedoelingen niet weggenomen. Het doet eerder aan kracht winnen, want wat niet mag, lokt misbruik juist uit, zeker in verkeerde kringen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Centraal Bureau voor de Statistiek stellen voor mensen van buitenlandse origine anders te definiëren met een ander woordgebruik. Gastarbeider viel al af. Buitenlanders ook.

Je kunt ook verkeerde kringen, de misbruikers afschaffen, want hoe noemen we die?

 

Turkse Nederlander mag wel. Nederlandse Eritreëer ook. Maar zo krijgen we net zoveel aanduidingen als er buitenlandse nationaliteiten of mensen van elders zijn. Zo’n 180 dus in Nederland. Duidelijk zou zijn om iemand aan te duiden naar gelang diens paspoort.

Je krijgt dan Paspoorters en Slotpoorters. Maar wat wordt dan de naam van iemand die hier illegaal verblijft? Ik voorspel u ook illegalen wordt dan een scheldwoord of beladen aanduiding.

Ik stel voor iedereen Terraan te noemen of Aardling. Verblijft de persoon in Nederland, dan is hij of zij een Nederlandse Aardling. Bevindt hij zich in Engeland, dan is hij een Engelse Aardling. Als een individu veel reist is deze overal een Aardling met een geografisch adjectief.

Klinkt dit teveel science fiction-achtig en onhandig? Dan beveel ik Vanhiertjes en Vandaartjes aan.

 

Maar wat de genoemde overheidsinstanties ook verzinnen, elke nadere aanduiding om een specifieke groep aan te duiden krijgt die lading mee die de woordgebruiker zelf passend vindt vanuit welk perspectief dan ook, doorgaans zijn eigen perspectief. Het is immers altijd een ander, die woorden ongepast vindt en ze derhalve zelf niet gebruikt.

Als ik verder iedereen verketter of vermijd van wie ik vind dat hij of zij ongepaste taal gebruikt, dan ben ik binnen de kortste keren één van de eenzaamste mensen op aarde.

Ik reserveer vast bij CBS en WRR de aanduiding Ben Solo.

Interessante artikelen

Het is augustus. De zwarte Piet discussie is weer terug. Je valt bijkans van je stoel. Wat nu weer? De VN is ook weer terug. Daarom. Een commissie was in ons land om de nodige punten door te nemen en


Varkens en kippen kunnen niet geloven voor zover wij hebben kunnen vaststellen. Mensen zijn religieus, dieren niet. Zouden deze dieren wel hersenen hebben van ons niveau zouden zij dan gegeven hun rec


De NRC-columnisten zijn buitengewoon goede adviseurs als het om grote onderwerpen gaat. Ik kan niets anders zeggen. In andere kranten verschijnen ook prima columns, maar die kan ik niet aanhalen. Ik h