Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De grenzen als het gaat om terrorisme zijn teruggetrokken tot betonblokken bij kerstmarkten, drukbezochte festivals en andere massabijeenkomsten. Samen met extra agenten of militairen uitgerust met geweren in plaats van pistolen zijn zij de laatste verdedigingslinie tegen geradicaliseerde enkelingen of een groepje fanaten.

In militaire termen heet dat terugtrekking, terreinverlies of laatste weerstand. En nog gaat het mis. Het is een aloude ervaring, tegen de enkeling die bereid is zelf zijn leven te verliezen is nauwelijks ooit iets opgewassen.

Er is een andere vraag denkbaar. Wat betekent het in vredestermen? Tot hier en niet verder? Zie ons gebrek aan weerbaarheid als een symbool voor onze geweldloze intenties? Wees welkom in ons midden als je je wapens maar thuis laat? Of werkt er een verholen schuldbesef ten opzichte van onze gewelddadigheden in jouw thuisland?

Wie de ander wil begrijpen, moet zich verplaatsen in die ander. Dus is de vraag ‘wat beweegt jou, terrorist?’ een vorm van de andere wang toekeren.

Dat is geen militaire strategie. Het is evenmin een vredesstrategie, want als je de woede of aanleiding tot die woede van de terrorist niet kent is theedrinken gelijk aan het hoofd buigen voor de zwaardslag.

Wie moordaanslagen wil voorkomen, moet de aanleiding tot die woede en dat fanatisme wegnemen. Zeker als je daar zelf een rol in hebt gespeeld.

Als je die aanleiding kent, kun je je afvragen ‘wat zou ik doen’ in gelijke omstandigheden als waarin die terrorist zich bevindt. Pas dan ontstaat dat moeizame proces van wederzijds begrip. Daarmee zijn de problemen niet zomaar weg. Revanche heeft een lang geheugen. Maar tot nu toe is de wereld niet op betere gedachten of oplossingen gekomen.

Welke handelingen of liever gezegd denkwijzen met bijbehorende handelingen plaveien die vredesweg? Ik weet het wel. Dat zijn betonblokken tegen onwetendheid, tegen onlogica, tegen geestvergiftigende leiders of voorgangers. Waar we behoefte aan hebben is verdedigers van de rede. Meer dan ooit zou dit op alle scholen in de wereld moeten worden onderwezen.

Interessante artikelen

Salafisten, de die-hards onder hen, willen alle ongelovigen, atheïsten, in feite neutraal denkende mensen, van de aardbodem verwijderen. Zij willen mij dood zien, zeg maar. Het kan toch niet zo zijn d