Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Iedereen stelt prijs op zijn privacy. Als we gezien en gehoord willen worden, dan begeven we ons in het openbaar en thuis geven we onszelf alleen maar bloot aan wie we vertrouwen in lijf en tekst.

Privacy betekent: ik wil niet dat iedereen alles van mij weet. Ik wil niet dat iemand mij voortdurend beloert en controleert.

Als wij zeggen, dat we graag ons eigen leven willen leiden is dat een privacy-opmerking. Wat we bedoelen is dat de overheid als onpartijdige en onpersoonlijke entiteit volgens gezamenlijke afspraak mag controleren of wij ons aan de regels houden. Dan zeggen we niet in de eerste plaats, omdat we dat willen, maar omdat we nu eenmaal begrijpen dat dit moet, omdat anders het geboefte ons privé-domein niet respecteert. We willen graag worden beschermd tegen aanvallers. Ons lijf en onze bezittingen.

Helaas is de samenleving nog grotendeels een rauwe natuur van prooi-jagers en prooien. De beschaving is nog pas van korte duur en nog lang niet voltooid. De overheid functioneert dus zo goed en kwaad als het gaat in overwegende mate ter wille van veiligheid en bescherming. Het is onze collectieve afspraak dat zo te regelen en de macht van geweld delegeren we aan daartoe getrainde en aangestelde overheidsdiensten als politie, marechaussee en militairen of brandweer.

Dat zijn mensen zoals wijzelf. Dus feilbaar. Individueel of administratief gaat er onherroepelijk wel eens wat fout bij die diensten. Geen groep mensen is gevrijwaard van kwaadwillenden of kneuzen. Maar het wordt natuurlijk van de tegengestelde als diezelfde burgers (ik weet het: een minderheid) agenten gaan aanvallen of ambulancepersoneel dat nu juist probeert ons te beschermen tegen onveilige situaties of in actie komen bij ongelukken. Rechters, vind ik, moeten dit bestempelen als een aanval op de beschaving en op de gerechtvaardige wens je veilig te weten. Daarom hebben we dit overgedragen aan gezagsdragers, inclusief het proportionele geweldsmonopolie.

Als sommigen dit menen te moeten verijdelen en die veiligheidsdienaren belagen, vallen zij de facto de rechtstaat aan en gelijktijdig de beschaving. Hierop hoort de hoogste straf te staan, geen werkweek bij de plantsoenendienst, maar afsluiting van informatie. Dodelijke stilte derhalve. Een tijdelijk volslagen isolement van die gemeenschap die zij willen verruïneren, opdat zij ervaren wat het is als elk sociaal contact ontbreekt. 

Nu naar hackers. De digitale maatschappij heeft een grote vlucht genomen. Op vele manieren wordt er misbruik gemaakt van de sociale media. Met iedereen kunnen converseren en visueel contact hebben is een buitengewoon groot goed. Wie deze media wederechtelijk binnensluipt, maakt dat deze buitengewone technologische mogelijkheid wordt ingezet voor misbruik. Eindeloze beschermmuren, telkens andere wachtwoorden en voortdurende attentie op malafide insluipers zijn het gevolg. De gewone burger moet zich op- en afsluiten. De omgekeerde wereld.

Wat moet hier het antwoord op zijn? Wie wordt betrapt op misbruik mag van zijn leven lang geen medium of computer meer gebruiken of aanschaffen. Als je zo’n fantastische uitvinding misbruikt, hoort de gemeenschap je uit te sluiten van elk toekomstig gebruik.

Nederland wordt of is naar het lijkt belaagd door buitenlandse hackers. Het zal mij een worst zijn of het Russen, Iraniërs of Chinezen zijn, zoals onze AIVD-directie meldde. Zij zijn het verlengstuk van of zelfs ingehuurd door de aloude spionagediensten. Wat een kul. Zoeken in Nederland naar vertrouwelijke informatie. Nou, onze openheid over de staat van onze defensie kun je zo ongeveer in de Donald Duck lezen of via Nederland 1 vernemen. Nee, het gaat om commerciële info: wat zijn bedrijven van plan? Het is dus voor een groot deel vooral ook het vissen naar concurrentiegegevens en kwalitatieve vorderingen. Het gevolg? Organisaties gaan minder gegevens laden in het digitale netwerk. We doen het digitale zwijgen ertoe. De openheid gaat op slot en de transparantie achter grendel. Valt er ook minder te hacken. Als elk land dit doet, worden we weer een bolwerk van muren. Niet van steen maar van nietszeggende informatie.

Als communicatiedeskundige vrees ik een tweede klimaatverandering. Informatiestilte wordt de leus. Ik ga mij toeleggen op fluisterkunde of gebarentaal, vooropgesteld dat ik dit ook nog eens doe op een plek waar geen camera meer is en geen afluisterapparatuur werkt. Kortom; ik trek mij terug in mijzelf. Ik heb mijn vrouw al voorgesteld geen geluid meer te maken als wij vrijen. Dat waarborgt absolute privacy. Af en toe vraagt ze mij: ben jij er nog?

 

Interessante artikelen

Een aantal bemerkingen.

  1. Met het referendum spraken de Grieken zich ruimschoots uit met NEE tegen de EU-eisen tot verdere, concrete bezuinigingen. Nu stemt het parlement in met Tsipras’ nieuwste voo

Zou het Centraal Plan Bureau eens uit kunnen rekenen hoeveel mensen Nederland nodig heeft om dit land te laten draaien op een beschaafd welvaartsniveau? Anders gesteld: voor hoeveel mensen is er werk?