Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Gezien de reacties even een aanvulling op mijn laatste blog over de Turks-Nederlandse affaire. Gisteren zag je de aanhangers van Erdogan in volle overtuiging. Ze schreeuwden NAZI-leuzen en brachten de Hitler-groet. Nota bene op het 1940-1945-plein in Amsterdam. Dat is geen toeval, maar een doordachte keuze.

Ik weet het, ik weet het, het was maar een handvol, enige tientallen. Maar als daar alle Turken zo hadden gestaan en geroepen hadden we ze allang verwijderd. Waarom deze kleine groep dan niet? Vuur moet je doven voordat het een uitslaande brand wordt.

Zie hier waar vrijheid van meningsuiting en beschaving elkaar bijten.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar hoezeer ik ook vriendelijk wil staan tegenover in beginsel elk mens uit welk land ook, voel ik mij steeds meer in de hoek gedrongen waar ik alleen instemmend mag knikken, omdat ik het vrijheidsprincipe van mening en uiting aanhang.

Ik word moe van dat adjectief Nederlanders-gedoe. Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederland, Somalische Nederlanders. Nederland telt meer dan 150 nationaliteiten, dat wil zeggen mensen met een ander land als vaderland of een voorouderlijk moederland. Zijn er ook nog Nederlandse Nederlanders?

 

Een adjectief is een specificatie van een persoon op basis van een gegeven constatering. Een dure auto maakt die auto tot een groep mobielen die niet voor iedereen is weggelegd. Een sterke boom wijst eerder op een eik dan een berk. Met een foute Duitser doelen we niet op Einstein. Bijvoeglijke naamwoorden (let op ‘naamwoorden’) lichten een specifieke eigenschap of verschijningsvorm uit. Dat kan positief en negatief zijn.

Turkse in samenvoeging met Nederlanders drukt gezien het gedrag blijkbaar niet alleen uit dat deze mensen van oorsprong uit Turkije kwamen, maar ook dat hun vaderland of moederland een ander land is dan Nederland. En niet geografisch alleen. We kunnen hoe dan ook de schreeuwers van gisteren niet neutraal beschrijven ‘als een groep opgewonden Nederlanders die protesteerden tegen het beleid van de regering inzake het afwijzen van verkiezingspropaganda in Nederland door Turkse ministers. En ook afhankelijk van hun oordeel over dat land van hun oorsprong drukt het uit in hoeverre zij dat land prefereren boven Nederland. Zo zullen die-hard Amerikanen het verbod op wapens in Nederland een onbezonnen vertrouwen in de mensheid noemen. De Nederlander beschermt niet eens zijn huis en familie. Wat een oncowboy-achtige softies. Zo zullen fanatieke Bayerische Duitsers ons een ongedisciplineerd volkje vinden. Wel aardig en goede kaas makend maar wel wat vreemd vrijzinnig of anti-autoritair. En zo zullen diepgelovende moslims ons secularisme tot losgeslagenheid verklaren.

Ik oordeel dan altijd heel eenvoudig. Als je dat niet bevalt en je jouw bezwaren heel fundamenteel vindt, kom dan hier niet wonen. Mij zul je niet mijzelf in Soedi-Arabië zien vestigen. Ik ben van de categorie even goede kennissen, maar ik zie mijzelf geen Nederlandse Saoediër worden. Evenmin een Nederlandse Noord-Koreaan en bij een Noord-Koreaanse Nederlander kan ik mij ook niets voorstellen. Is dat een Nederlander in Noord-Korea met heimwee naar Sparta Rotterdam?

Kortom dat dubbele paspoort leidt ook tot zoiets als een dubbele nationaliteitsaanduiding, dubbele identiteitsaanduiding en dubbele gevoelens over je ergens thuis voelen.

Wat die groep Turkse idioten van gisteren in Amsterdam aangaat, moet ik nu denken dat zij zich thuis voelen in een land dat zij gezien hun uitingen nazistisch en fascistisch vinden? Ik zou onmiddellijk afreizen. Als het feit dat zij dit niet doen, maak ik op dat zij zich zullen verzetten totdat zij de macht hebben. Ofwel ons land Verturkst zien. Nederland is gewaarschuwd.

Kan Nederland zich in 100 en nog wat cultuurtjes verdelen? Jazeker, dat zijn we al. U wilt niet weten wat wij al overnamen of leenden vanuit het buitenland. Dat is volgens mij een reden dat zoveel nationaliteiten hier een stek zoeken en vonden. Je vindt namelijk altijd wel iets van jouw gading. Vrede, veiligheid en voedsel. Wat veel plaatsen in de wereld ontberen hebben we hier aardig voor elkaar. Soms nog wat schamel, maar het is er wel. De hoofdzaken zogezegd. We zijn niet het enige land dat dit bereikte, maar zitten wel in de kopgroep. Ik zou derhalve juist naar die allochtonen toe niet spreken van Turkse, Ethiopische of Syrische Nederlanders, maar van Vederlanders. Dan zit in hun aanduiding waarvoor zij met name naar Nederland kwamen, die kopgroep verworvenheden en herinnert hen er elke dag aan.

Interessante artikelen

Over niets zijn mensen zo eensgezind als over het ideaal van het doorgeven van een schone en veilige wereld aan hun kinderen. Je zou verwachten, dat de maatregelen hiervoor deel uitmaken van elk parti


Het is duidelijk. Minister Blok kroop door het stof. Zijn tong werkte wel, maar zijn ruggengraat niet. Hij gaat nu als zogeheten aangeschoten wild door het leven. Eigenlijk hebben we niets meer aan he


Een opgedeeld of federalistisch Syrië

Als de gevechten tot een einde komen, blijft de grote vraag over of er een Syrische staat terugkeert of een nieuwe indeling van dit land. Een eeuw geleden trok h