Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het is heel begrijpelijk, dat Nederlanders willen weten met welke standpunten en principes onze leiders de EU-vergaderingen ingaan. Het gaat per slot van rekening wel ergens om. Willen we in Brussel stemmen voor meer geld naar Griekenland, naar Turkse vluchtelingenopvang, naar Libische regio-opvang, naar hongerbestrijding of minder?.

En wat willen we met vaart veranderd zien in eigen land?

Zondag in Buitenhof kwamen achtereen volgens aan het woord de hoogste politiebaas, drie jongeren van drie politieke partijen en In Schuim en As journalist Scheffer over immigratie.

Politiechef Akerboom sprak duidelijk en ingetogen, maar zei niets. Zo pleit hij voor meer politie, om te beginnen op straat. Maar op de interviewvraag hoeveel mensen wilt u erbij, gaf hij geen antwoord. Hij noemde geen getal. Hij werd dus niet concreet en over een onderzoeksgetal van 4500 dat op tafel kwam, noemde hij niet zijn eigen wens.

Blijkbaar weet hij dat het POLITIEK ongewenst is, om bijvoorbeeld te zeggen 10.000 minstens. Zijn betoog was; het is ingewikkeld. Ja, dat weten de luisteraars ook wel. Niet alle reorganisatie-acties zijn goed uitgekomen. Waar wel? De politie heeft een sterke naar binnen gericht cultuur. Allemaal algemeenheden. Maar de politie is al vijf jaar aan het reorganiseren.

Wat ik ook miste, zijn opmerkingen als: “we kunnen ons werk op twee manieren versterken. Eén is meer agenten erbij. Twee is minder criminelen of misdaden. Dus voor hetzelfde aantal agenten minder werk. Voor dit laatste is een verandering van ons rechtstelsel nodig, bijvoorbeeld hoe we minder draaideurcriminelen krijgen, zodat we niet zes keer achter dezelfde boef aan hoeven.” Blijkbaar mag de hoogste veiligheidsbaas als het om politiezaken gaat, daar geen mening over uiten. In ieder geval niet in het openbaar. Dat is politiek onwelgevallig. Hallo POLITIEK, dat is nu net waarover de kijkers de visie van de hoogste politiechef wel willen horen en vooral ook waarom er niet naar wordt geluisterd!

De drie partijjongeren spraken vlot en ontweken al evenzeer de concrete antwoorden als hun oudere partijgenoten. Dat schiet niet op dus. Als je slechts radio had gehad en niets had gezegd over hun leeftijd zouden veel luisteraars hebben gedacht dat hier gewoon senioren spraken.

Het ging over milieu, klimaatdreiging en de aanpak daarvan. Ook hier ontbraken weer getallen. Allemaal kwalitatief gepraat. Willen we echt stappen maken, dan moeten bijvoorbeeld alle kolencentrales om te beginnen dicht. Dat is concreet en getalsmatig. Niemand zei hoeveel en binnen welke tijd. CDA-jongmens zei: we moeten samenwerken met het bedrijfsleven. Alsof het bedrijfsleven in zijn programma heeft staan hoeveel per wanneer en nu beginnen. VVD-jongmens wees op de werkgelegenheid als het om sluiting van centrales gaat. Natuurlijk speelt dat, maar als we over die 2% gaan in deze eeuw aan temperatuurstijging hoeft het niet meer en dan gaat werkeloosheid over in doodgaan. Onzin? En die 20 miljoen hongerdoden waarvoor nu wordt gecollecteerd dan? Allemaal droogtegebieden toch.

De Groen Links-jongvrouw wil nu al starten onder andere door belastingverhoging op vervuilers en met name ook de autorijders. Ergens zal de prijs voor minder CO2 moeten worden betaald. VVD en CDA protesteerden en terecht, maar met kortetermijnargumenten. Zien zij niet in, dat als klimaatopwarming echt bezig is, straks de files bestaan uit begrafenisauto’s met hoge km-heffingen.

Geen van drieën kwam met de werkelijke hoofdoorzaak. We zijn met teveel. We moeten minder kinderen nemen. Onze soort ontspoort en haalt de balans uit de natuur en biologie.

Scheffer wees na hen op de groeiverwachting van de Egyptische bevlking. Weer eens een ander land binnen de reeks van de gebruikelijke onheilsgetallen uit Afrika. Van ruim 90 miljoen deze eeuw naar 120 miljoen. Dat is naast klimaatverandering de grootste bedreiging van deze aardbol. Maar daarover hoor ik geen politieke partij. Vrijwel nergens in de wereld. POLITIEK is een woord waaronder de echte toekomst wordt bedekt. Waaronder politici wegduiken, omdat zij de antwoorden niet hebben, alleen op korte termijn hun zetel zeker willen stellen of niet verder kunnen denken. De oplossingsvraag is derhalve: hoe en door wat kunnen we de politiek vervangen? Daarover zou ik een nieuwe generatie wel eens ideeën willen horen opperen.

Politiek en openheid gaan niet samen. Politiek en transparantie evenmin. Zo bezien gaan politiek en democratie niet eens samen. De roep om camera’s bij de formatie en later informatiegesprekken begrijp ik. Dat onderhandelen niet werkt als iedereen meeluistert is een zwak argument. Wie oprecht zijn standpunten en visie verdedigt en met argumenten over en weer uitruilt, getuigt van modern realisme. Over vernieuwing gesproken.

Interessante artikelen

De effectladder van communicatie geeft een prima eerste houvast bij de bepaling van de invloed van een gegeven communicatiemiddel. De humaniora kennen niet veel wetten, maar de afstand van zender tot


Dialoog, tweerichtingsverkeer, two-way symmetric communication: waarachtige, moderne communicatie moet van twee kanten komen en op basis van gelijkwaardigheid. Inhoud en timing zijn ook belangrijke co


Wat ook de Brexit-uitkomst is, Engeland gaat in grote prolemen verkeren.

Een deel van de achtergrond om Brexit te willen is de achterhaalde nostalgie naar de voormalige wereldppositie: Engeland stuur