Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Er zullen niet veel landen zijn waar een minister van Buitenlandse Zaken sneuvelt door een leugen of eigenlijk twee van de aard waardoor Halbe Zijlstra nu ten onder ging. Dat pleit voor het Nederlandse stelsel.

Mijn indruk is dat Zijlstra stoer wou doen in zijn fatale toespraak. Het was opschepperij, jezelf groter voordoen dan de werkelijkheid inhield. Zijn tweede leugen betreft de weergave van wat Shell-CEO Van der Veer hem over diens gesprek met Poetin meedeelde. Het was een bewuste verdraaiing van de Russische uitspraken. Dat moest wel, want anders had Zijlstra geen sterk verhaal gehad. Een historische terugblik op de grootmacht die Rusland ooit was is geen politiek nieuws. Dat onderwerp komt elk jaar wel drie of vier keer voor in toespraken van de Russische president.

Opschepperij via valse claims is bijkans alledaagse politiek. Het doen van mooie beloftes die van meet af aan eigenlijk als onhaalbaar moeten worden gekenschetst ligt dicht tegen leugenachtige opschepperij aan. Je zou verwachten dat politici in landen met een vrije en kritische pers dit allang beseffen en er wel voor waken zo’n zelfgemaakte fuik in te zwemmen. En toch zijn er voorbeelden te over.

Je hoeft waarachtig geen communicatiedeskundige te zijn. Elke burger met oog en oor voor openbare gedragingen en uitiingen kent het klappen van deze zweep: hou je aan de waarheid, doe geen loze beloftes.

Het sierde Zijlstra dat hij eenmaal onder druk gezet zijn misstap volmondig toegaf. Hulde voor de journaliste die als een terrier aan zijn broekspijpen bleef hangen. Ik ben heel benieuwd waar hij zijn toekomstige werk in zal vinden. Hij is door de mand gevallen, maar heeft zich niet allerlei bochten gewrongen op zoek naar een kromme uitweg.

Hij kan zich hoogstwaarschijnlijk wel voor zijn kop slaan. Zo’n loopbaan en dan zo’n afgang. Tenzij er meer naar voren komt –wat ik overigens niet denk – over vergelijkbaar ander gedrag zou ik het als Nederlands volk en volksrechtbank afdoen met een taakstraf en hem een scheidsrechterscursus laten volgen. Hij kan dan het fluitende voorbeeld zijn voor voetballers die een grove overtreding begaan door stoer vanachteren aan te vallen en dan met veronschuldigende armen in de lucht beweren dat ze de bal speelden. Na je aanslag op andermans enkels zelf van het veld lopen en je aan het spel onttrekken, zou vele spelers sieren met gepast vertoon van zelfbeschikkingsvermogen.

Interessante artikelen

De crisis rond de onuitvoerbaarheid en het verzet tegen de zorgplannen van dit kabinet legt een situatie bloot die vanuit communicatie en democratisch rationalisme gezien, zeer verontrustend is. Ik du


Op 18 augustus 2014 zal mijn vierde boek verschijnen: Communicatie, wat een vak? Is het wel een vak? Het is een bloemlezing van praktijkgebeurtenissen die een communicatiefunctionaris op zijn weg kan


Het heeft er veel van weg, dat een aantal maatschappelijke situaties aan het einde van hun levensfase komt. Waardoor  precies, weet ik niet, maar de groeiende mondigheid door toegenomen scholing en in