Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De klimaatverandering kent een discussie, waarbij partijen lopen van volslagen ontkenning tot apocalyptische voorziening. Een groot contingent aanvaardt de onmiskenbare veranderingen die wetenschappers naar voren brengen. Waar CO2-toename als de voornaamste oorzaak van opwarming wordt aangewezen, is echter weer een deel van de aanvaarders van mening dat niet de mens de hoofdoorzaak is. Deze verdeeldheid doet het tempo van de aanpak stagneren, waarbij de enorme omslag van leven en handelen een tweede rem vormt op het streven de temperatuursverhoging onder de 3 of liever nog 2 procent te houden.

Her en der vinden stevige discussies plaats, waarbinnen weer één factor tot een zeer omstreden oplossing leidt: de noodzaak tot het terugbrengen van de omvang van de wereldbevolking.

Er wordt veel over het klimaat gesproken als de som van natuurlijke zaken: de zon, het weer, de atmosfeer, de zee, de bossen. Tot die natuurlijke zaken hoort inmiddels onmiskenbaar ook een mensheid van ruim 7 miljard zielen. Het is uiterst wrang om te bedenken dat als alle slachtoffers van oorlogen gewoon hadden geleefd en zich ook zouden hebben voortgeplant we inmiddels meer dan tien miljard mensen zouden hebben gehad. Terugziend zoudenwe we paradoxaal genoeg positief moeten denken over oorlogen en epidemieën. Natuurlijk zijn we met veel te veel. Zouden wij 7 miljard krokodillen ook niet teveel vinden. Onze dominantie leidt tot een soort gedrag van alleenrecht. Wij zien onszelf niet als natuurmensen maar als een speciaal soort geschapen wezens aan wie de aarde is toegewezen. Hierin ligt de bron van ons onvermogen om in bescheidendheid en met wijs verstand onze plek in te vullen. Voor het examen rentmeeserschap lijken wij te zakken, als we zo doorgaan.

Interessante artikelen

De IS-beweging heeft een tweede westerling onthoofd. Na de Engelse journalist verloor nu een Amerikaazichse reporter het leven. De boodschap die de onthoofding begeleidde is duidelijk. “Laat ons met r


Stonden in de Koude Oorlog het westen en het oosten tegenover elkaar in het hart van Europa, zijnde Berlijn, nadat de illusie van het Groot-Duitse Rijk op twee fronten bloedig uiteen was gespat ter ve


Het gasbedrijf Noord-Oost Friesland, dat Dokkum en talrijke dorpen daaromheen bedient, spreekt de verwachting uit dat omstreeks 1 januari 1965 20 tot 25% van haar klanten aardgas voor verwarming toepa