Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Cultuur zit oplossing van het vluchtelingenvraagstuk in de weg

Met oorlogsvluchtelingen hebben landen minder moeite dan met willekeurige aanlopers. Wie het geweld en de dodelijkheid van geweren en raketten wil ontlopen kan op opvang rekenen.. Wat men echer niet beseft, is dat in beginsel alle Syriërs voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komen. Miljoenen dus.

In het geval van economische vluchtelingen of menen die uit honger of een leefbare toekomst hun land verlaten ontmoet men eenzelfde principe. Als men deze mensen een verblijfsstatus geeft, kan in beginsel het hele volk uit zo’n hongerland de verblijfsstatus aanvragen. Voor Nigeria zou het dan om meer dan 300 miljoen mensen gaan. Hier ligt een onoplosbaar dilemma. Er zijn geen kwantitatieve grenzen te trekken. De eerste tienduizend eten en welvaart zoekenden kan nog. Twintigduizend gaat ook nog net, maar miljoenen betekenen een cultuuromslag en we weten al dat de multiculturele samenleving niet realistisch is. Bovendien moeten we vaststellen dat als ergens 10.000 mensen de wijk nemen in het ontvluchte land helemaal niets verandert voor de armzaligen die er achterblijven.

Oplossingen moeten op een heel andere schaal ter plaatse worden gevonden en onder leiding van landen en deskundigen die in hun thuisland hebbn laten zien hoe het wel moet. Maar dat mag niet en betitelen we als neokolonialisme. Het is een inbreuk op die andere cultuur en souvereiniteit van dat land. Met deze afwijsbare consequenties zeggen we in feite, dat vluchtlanden het zelf moeten uitzoeken en verbeteren. Maar we vrezen dat zo’n contatering inhoudt, dat het daar nog generaties kan duren en misschien wel eeuwen.

Idealisten zien als oplossing dat de rijkere landen beter moeten delen en niet uitzuigen. Dat moge een oplossing inhouden, maar het komt erop neer dat dit ook generaties kost, zoniet eeuwen en wij dus onze cultuur drastisch zullen moeten aanpassen. Het problem komt zo beschouwd neer op de vraag wie het eerste zijn cultuur op de helling zet.

Misschien moeten we accepteren, dat er al een multiculturele samenleving is. Die heet aarde. En die geeft nu al problemen genoeg.

  • Wat is cultuur in dit verband? De manier waarop we leven gebaseerd op onze geschiedenis, ervaring, normen en waarden en het openstaan voor veranderingen. Alles bijeen is dat dus nog al wat.
  • Cultuur betekent in dit verband de wijze waarop een volk leeft, gebaseerd op geschiedenis, ervaring, normen en waarden en het vermogen tot aanpassing.

Interessante artikelen

Een aanzet om te komen tot een overzicht van wetmatigheden, die ten grondslag liggen aan het informatieverkeer, ten einde te geraken tot een meer exacte benadering van het communicatieproces. Als defi


Als gedrag ook communiceert in de zin dat het informatie verschaft in directe of reactieve vorm, dan heeft het veel waarde om goed op elkaar te letten. Om spreken te kunnen ontvangen hebben we oren no


De glimlach van de zon

De klimaatconferentie in Parijs stemt tot enig optimisme. Er is een grote mate van overeenstemming over het gegeven, dat de wereld hard aan de slag moet. Natuurlijk bleek de ge