Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het kan vaak worden gehoord: " hiermee zetten we ons land of onze stad op de kaart." Dit is een mythe. Eenmalige projecten of evenementen zijn in hun effect doorgaans even vluchtig als de duur van het betreffende onderwerp. Het is een schijnzwangerschap van de wens die de vader is van de gedachte.

Overheidsbestuurders op stads-, provinciaals of landelijke niveau bezondigen zich regelmatig aan die kaartkreet. Ook enthousiaste bedrijfsdirecteuren willen dit ongefundeerde argument nogal eens gebruiken of bezwijken onder de druk ervan bij de aanvraag voor een sponsorbijdrage. En wat erger is, ook pr-adviseurs zijn er niet vies van deze kaartopmerking uit te spelen. Het gebeurt soms uit misplaatste euforie, maar niet zelden omdat andere onderbouwingen onvoldoende startgeld en goedkeuringsbijval opleveren. In dit geval is er eerder sprake van een valse voorstelling van zaken. Het is mijn mening, gebaseerd op menige ervaring, dat het argument vrijwel nooit klopt. Het maakt communicatoren niet populair als zij de euforie of moedwillige, flinterdunne voorstelling van zaken als onwaar afdoen en pleiten voor een harde afweging van kosten en opbrengsten. Maar het is wel hun taak als kwaliteitsadviseur en kenner van de werkelijkheid. Dat op de kaart zetten is een metafoor voor bekendheid krijgen en wordt dikwijls aangevuld met 'het bezorgt ons een goed imago' of 'dit draagt bij aan onze reputatie'. Communicatoren weten als geen ander dat imago en reputatie of een blijvend niveau van aanzien en bekendheid het resultaat zijn van de lange adem. Leiders die willen scoren ter wille van hun eigen reputatie moeten dit doen met wijs beleid, wachten op algemeen erkende prestaties en successen, maar niet met vooronderstelde schijnuitkomsten op kosten van de gemeenschap of de bedrijfsresultaten met wat, maar niet altijd ten onrechte door critici prestigeprojecten wordt genoemd , al zijn ceo's en collega's vrijer in het nemen van risico's dan overheidsvertegenwoordigers.

Landen of plaatsen die op de kaart staan of komen zijn er uiteraard vele. Dit geschiedt dan door natuurfenomenen, bijzondere gebeurtenissen of menselijke handelingen in de vorm van de hier boven bedoelde projecten of evenementen. Voorbeelden van natuurfenomenen en hun geografische bekendheid zijn de Niagara-watervallen, de Grand Canyon, de Noorse fjorden, het Noorderlicht, reusachtige bergen of massieven. Plaatsen die door bijzondere gebeurtenissen of betekenis op de kaart zijn gekomen zijn Lourdes, de Klaagmuur, de zwarte steen in Mekka, het dorp Marathon, Pisa, het geboortetehuis of de plaats zelf van beroemdheden, lopend van het huis van Mozart tot dat van Elvis Presley. Ook graven dragen aan bekendheid bij. Menselijke projecten vinden we meestal terug in bouwwerken. We kennen er vele, zoals de Chinese Muur, de Boroboedoer, Egyptische en Mexicaanse piramides, de Eiffeltoren, het Louvre, indrukwekkende kathedralen e.d. Bruggen leveren befaamdheid op en natuurlijk een scala aan kunstwerken of musea.

Wat deze zaken gemeen hebben, is dat ze alle veelal een lange historie kennen en elke dag in het jaar zijn te bezoeken of te bewonderen. En zelfs dat is geen garantie voor bekendheid of gekendheid. Rotterdam was 's werelds grootste haven en behoort nog tot de top, maar in het buitenland is dit slechts bekend bij 5% van de mensen. Het Internationale Strafhof in Den Haag komt geregeld in het nieuws, maar of dit Den Haag extra belangstellenden oplevert? Mijn levenlang al reageren buitenlanders, wanneer ik met hen over Nederland spreek, met enige herkenning en noemen dan Amsterdam. Dan noemen ze niet de Olympische Spelen van 1928, maar de Wallen of de vrije drugshandel. Nadat ik soms eerst nog heb moeten uitleggen waar Nederland ligt. Het binnenhalen van een groot evenement, zoals de start van een internationaal bekende wielerronde, kan als eenmalige gebeurtenis een vreugdevolle en een gedenkwaardig resultaat opleveren, maar Groningen en Assen zijn echt niet op de kaart gezet door de respectievelijke start van de Giro en de Vuelta. Wist u het zelf nog wel? De investeringen voor dergelijke projecten is vaak hoog en in het geval van Groningen leed de gemeente een paar miljoen verlies boven op de initiële investering. Groningen kreeg er geen wielerclub meer door. Toeschouwers zagen gedurende een kwartier tien minuten lang auto's voorbij rijden en twee minuten wielrenners en toen ik een paar jaar later in Italië aan deze start refereerde wist geen Italiaan Groningen te noemen. Bovendien was het geen reden om naar Nederland af te reizen. Die Giro konden ze in eigen land veel beter zien, als ze al interesse hadden. Het geldt voor alle tijdelijke en dikwijls ook permanente projecten. Die gelden zouden met meer blijvend resultaat beter zijn besteed aan de versterking van al bestaande onderwerpen. De stormvloedkering Oosterschelde, in feite één van 's werelds moderne bouwwonderen, is onbekend en heeft Zeeland geen stromen van bezoekers opgeleverd. Laten we ons niet laten paaien om de WK Voetballen of de OS binnen te halen onder het mom van 'dat zet ons op de kaart'. Wat is er bij uzelf over gebleven van het WK Voetballen in Zuid-Afrika? Als u al overweegt naar dat land te reizen, zal dit vermoedelijk zijn om reden van het natuurschoon of de wildparken. Ook uit imago of reputatie overwegingen kunnen we geen stevige argumenten putten. Beide communicatiedoelen vergen een lange, consistente inzet en worden even gemakkelijk teniet gedaan door kortstondige flitsen van negatieve aard. De moordpartij van een aan waandenkbeelden lijdende jongeman in het winkelcentrum in Alphen a/d Rijn trok wereldwijd aandacht, maar het zal Nederland niet op de kaart zetten als een gewelddadig land, noch een negatief imago opleveren of onze reputatie (welke?) schaden. Het argument '' dit zet ons op de kaart" is doorgaans alleen een sterke aanwijzing voor een gat in de begroting. Het gat tussen onzekere inkomsten en zekere uitgaven.

Interessante artikelen

Met Curaçao, waar de regering corrupt is en de politieke cultuur abominabel, is een groot belang gemoeid, want Curaçao ligt strategisch. Volgens de politiek maakten we ‘harde’ afspraken toen we 1,4 mi


NRC-coryfee Hofland schrijft op 9 januari in het HRC-Handelsblad: “In 2014 hebben de gevaren die ons bedreigen scherper contouren gekregen en daarmee is nog duidelijker geworden, dat het hier ontbreek


Van de nieuwe D’66 voorman Jetten heb ik al zes interviews van gezien en gehoord. Het is alsof hij al 100 jaar in de politiek zit. Geen enkel origineel antwoord. Hij zou jong zijn met zijn 31 jaar, ma