Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wat hebben Baudet, Wilders en Aboutaleb gemeen met een ambulancemedwerker? Ik kan nu toevoegen Panorama en de Telegraaf. Hun noemer is het feit, dat sommige groeperingen in Nederland denken dat zij alles mogen..

Twee aanslagen op journalistieke media in luttele weken. Vermoedelijk uit de hoek van criminelen die de pers de mond willen snoeren. Zover is het al gekomen, maar het sluimert allang.

Burgemeesters worden bedreigd. Parlementariers worden dag en nacht beveiligd. Journalisten hebben persoonlijke bescherming. Maar ook agenten zelf zijn niet veiig als zij hun werk doen en tot overmaat worden zelfs ambulancemedewerkers aangevallen als zij nota bene slachtoffers, soms van ander crimineel gedrag, hulp verlenen.. Er zijn criminele elementen maar ook bendes –neem de motorbendes- die het recht naar hun hand zetten. Of in ieder geval de normale gang van zaken.

Waarom? Omdat deze individuen en groepen vinden dat zij de baas zijn en de macht hebben. Hoe komt dit? Omdat er veel te slap wordt opgetreden tegen dat schorem dat de rustige, in goede gemeenschap levende bevolking aanvalt. Het gaat hier niet om bevolkingsgroepen die het politiek zeer oneens zijn en onderling oorlog voeren. Dat komt helaas voor, maar dat speelt hier niet. Het gaat om kwaadaardige sujetten die los gaan omdat die gemeenschap hen vrij spel geeft. We zijn met zijn allen te aardig voor relschoppers en bandieten.

Gestrengheid is vervangen door een moet-kunnen-houding. Normen en waarden worden uit hun voegen gerekt, omdat er individuen zijn die zich groeperen en de straatmacht overnemen. Het is al met al een regelrechte aanval op de democratie, die denkt met taakstraffen ook de ergste bestokers van de rechtstaat te kunnen heropvoeden. Alsof we de geschiedenis verkeerd hebben begrepen. Ja, beste politici, er zijn nu eenmaal rotzakken die u en ons uitdagen en wensen te doen sidderen en knielen. En u knielt al.

Misdadigers zijn van alle tijden. Slappe beveiligers zijn pas van de laatste decennia. Helaas, ook in een zachtaardige democratie is een sterke verdediging geboden. Misschien wel juist in zo’n nog niet zo lang bestaande staatsvorm waar een hoge mate van vrijheid het ideaal is. Juist in zo’n staatsvorm moeten grenzen strak worden getrokken en bewaakt. Het is de paradox van vrijheid. Vrijheid kent als geen andere levensvorm harde grenzen. Wie dit ontkent, heeft nooit de geschiedenis van de mensheid en de menselijke aard echt onder ogen willen zien en propageert zijn eigen versie en gelijk. Kortom, zij doen zich intellectueel voor maar hebben niets geleerd.

Interessante artikelen

De doorsnee Nederlander. Die bestaat natuurlijk niet, maar ik gebruik deze term voor een man of vrouw die de verzameling is van wat wij onszelf toedichten aan Nederlandse eigenschappen. Die doorsnee N


Bij verliefdheid schakelen hormonen het verstand uit. Verliefdheid staat in dienst van onze genen en die willen zich voortplanten (repliceren). Liefde staat in dienst van harmonie en wederzijdse zorgb


Nederland is nog geen maand bezig met de opvang van asielzoekers of de problemen gieren door de straten. Geen wonder, we kunnen geen duizenden sloebers opvangen. Jaren achtereen. Wel met voedsel, maar