Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Verkrachting is de ergste diefstal denkbaar: de onteigening van de vrije wil. Het is in zeker opzicht erger dan de dood. Hiervan is een slachtoffer zich een seconde na de daad niet meer bewust. Verkrachting draagt een mens echter een leven lang mee. Elke dag, ook al omdat in het nieuws deze wandaad regelmatig in geuren en kleuren wordt herhaald en vertoond. Of in films, die nota bene tot de vermaaksindustrie worden gerekend, want spannend.

De rechtspraak gaat met deze lichamelijke en geestelijke onteigening vreemd genoeg zeer coulant om als het op straffen aankomt. Zelfs in geval van kindermisbruik. In de opleiding of training tot rechter zou men een gedwongen periode van zwijgen moeten inlassen. Twee maanden lang is voor aankomende rechters elke mondelinge uiting dag en nacht verboden. De vrijheid of vrije wil tot spreken wordt hen afgenomen. Dat zou rechters leren wat het betekent om van de vrije wil onteigend te worden. En in het verlengde wordt de rechtstaat wijzer.

Een diefstal die dicht in de buurt komt, is slavernij. Je ontneemt iemand de vrijheid zelf te bepalen hoe men zou willen leven en werken. Het begrip lijfeigene is dubbelzinnig in dit verband. Mij hiervoor in het nu nog boete te laten doen door financiële vergoeding is onzinnig. Ik leefde in de slaventijd nog niet en de slachtoffers hebben daar niets meer aan. Ook schaamte is larie.Ik wijs slavernij in elke vorm af. Maar wat wel driedubbel telt, is dat u of ik in het heden ook nog slavernij toelaten. In de prostitutie en in de kinderhandel. En buitenland Nederland, op enkele uitzonderlijke voorvallen na, ook nog in het werk Dat komt neer op verkrachting en ontneming van de vrije wil. Zij die ons ringeloren over slavernij van enige eeuwen terug zouden eerst onze eigen, hedendaagse stoep met kracht en klem moeten schoonvegen. Iets wat activisten verachtelijk vinden kan, zo lijkt mij, onmogelijk zonder schaamte onder eigen ogen doorgaan. Dat duidt op een gemankeerde moraal.

Religies die hun volgelingen tot in de kleinste details voorschrijven zij hoe moeten leven, waarbij de vrije wil eveneens wordt ontnomen (uithuwelijken, besnijdenis, verkrachting) kunnen nooit worden verdedigd. Tenzij we aanvaarden dat de mens eerder door lichamelijke dieftal wordt gedreven dan door het recht op vrije beschikking over lijfelijk en geestelijk eigendom. Als dit zo is, moeten we onszelf nog maar eens goed door de wasstraat van de ethiek halen. Ongedwongen wel te verstaan. Dus vrijwillig.

Interessante artikelen

Gesponsord en gesubsidieerd Nederland zucht onder bezuinigingen als naweeën van de financiële crisis. Is deze de enige factor of is er meer aan de hand? Is er sprake van een permanente wijziging of te