Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Troonrede bleek een goednieuwslezing. Samengevat: het gaat goed met Nederland. En het kan nog beter. Daar gaan we ook aan werken. Ofte wel behoorlijke financiële investeringen in sectoren die achteruit zijn gehold.

Edoch, de eerste zinnen hadden ook kunnen luiden: Onze staatsschuld bedraagt nog altijd circa 400 miljard euro. We lopen wat in, maar in dit tempo duurt het nog 40 jaar voordat we die schuld de baas zijn. Dus nooit want het gaat nimmer onafgebroken goed. De tweede benadering preenteert een keihard feit.

Aan onderwerpen die lastige problemen inhouden is er geen tekort: woningen voor studenten en werkers in de grote steden, voldoende personeel in de zorgsectori in het onderwijs en bij de politie, voldoende steun voor ouden van dagen.

In het onderwijs gaan er al scholen van vijf dagen naar vier. Nederland gaat eerder van 40 urige werkweken naar 38 en 36 uur dan naar 40.  Stress, de moderne volkskwaal en burn out blijven. Aan de spits raken we meer tijd kwijt. Het aantal aangiftes van criminele wandaden loopt terug, de politionele werkdruk daarentegen loopt op, terwijl half Noord-Brabant volstaat met drugslabs.

Op de lange termijn geldt, dat het aantal ouderen groeit, dus de pensioengroep in het verlengde hiervan terwijl verhoudingsgewijze de jongeren die de pensioenen moeten opbrengen in aantal afnemen. Ouder worden in gezondheid klinkt als verbetering. Maar let op sociaal gezien heeft dit overduidelijk zijn grenzen. Ouddorp kan niet de grootste stad van Nederland worden. De kerkelijkheid van Nederland loopt terug, zeker de RK-aanhangers, waardoor niet alleen verhoudingsgewijze het aantal islam-gelovigen toeneemt. Hierdoor verandert onze cultuur, hoe dan ook. Is dit een uiting mijnerzijds van islamofobie? Genendeels. Het is een feitelijke constatering. Net zoals ik zie dat grote steden harder groeien dan kleine dorpen, dat vliegbewegingen harder toenemen dan gymuren, dat de energiekosten in de komende decennia sterk zullen toenemen om pas daarna mogelijkerwijze te dalen, als niet aandeelhouders maar wijzelf deze sector in handen krijgen. Je mag verwachten dat rijkdomfans op hun kansen loeren: zij gaan de zon beheersen, de rest de schaduw.

Vertrouwen is het permanente bloedonderzoek in organisatie. Reputatie, aanzien, imago en geloofwaardigheid, organisaties zweren erbij. Zie je dit terug in hun gedrag? Leg ING eens op de sectietafel? Hamers overleeft die operatie niet. Daar heb ik nog geen commissaris over gehoord, die merendeels bij bedrijven zaten die zweerden bij aanzien, reputatie en vertrouwen, maar nu door de vloer zakken.. Wat klopt hier niet? Zij zweren nog bij iets anders en dat is goedgelovigheid bij het publiek. Welaan dat deed de RK-kerk ook. Maar hun slachtoffers zullen herrijzen en om wraak roepen. Wedden? Want al die aandeelhouders van goedgelovigheid moeten voor hun leven en eigen aanzien vrezen. Vertrouwen komt niet stapvoets, en gaat niet te paard. Vertrouwen komt per daad, maar gaat per zwaard.

Interessante artikelen

De klimaatverandering kent een discussie, waarbij partijen lopen van volslagen ontkenning tot apocalyptische voorziening. Een groot contingent aanvaardt de onmiskenbare veranderingen die wetenschapper


2015 was eigenlijk een Jaar van Hoe het niet moet. Ik ga u niet lastig vallen met een opsomming van alle negatieve gebeurtenissen. U weet het langzamerhand allemaal wel, als was het maar omdat kranten