Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De grootste hongersnood ooit. Zo wordt de uithongeroorlog in Yemen genoemd. De wereld gruwt maar staat machteloos zolang we hoofddaders hun gang laten gaan. We kunnen niets en deden niets waardoor het inmiddels zo ver is gekomen. Eeuwige blaam treft de rest van de wereld. De hongerdood van miljoenen behoort binnenkort tot ons internationale erfgoed.  Als ik het bij het inslapen goed voor de geest haal, voel ik mij niet schuldig, wel hopeloos onmachtig. Maar ik ben wel schuldig aan de algemene mening dat mensen in beginsel van goede aard zijn.

Dat zijn we namelijk niet. Met de sloebers in Yemen doden we geen bedreigende diersoort of ziektekiemen. Voor wie of wat zijn die 20 miljoen crepeerders nu een gevaar?

Hoofdschuldigen zijn de Saoedi’s. Zij bestrijden indirect Iran. Waarom? Omdat de Sli’ietische gelovigen sinds 1200 jaar de aartsvijanden zijn van de Soennieten. En waarom? Omdat zij toen onenigheid kregen over de opvolging van Mohammed als profeet. Dat is zoiets als 12 eeuwen strijd over wie Jezus had moeten opvolgen.  Wie zolang een opvolgingskwestie tot heilig verklaard is van een ongelooflijke eeltigheid die het denken wel volkomen moet hebben vernietigend.

Of er speelt eigenlijk nog iets diepers. De mensheid moet wel haast  een waanzinnige overlevingsrreden hebben om zo lang en onverdroten de eigen soort te willen uitschakelen. Allah verordonneert dit namelijk nergens. Integendeel  Islam-broeder doden wordt verboden in de Koran.  In Yemen gaat men dus tegen het eigen geloof in. Dat Saoediërs daar non-Islamisten (Ameriaken) bijhalen en zelfs atheïsten met bombardementen en wapenleveranciers is andermaal een allah- spe tegen het eigen geloof. Aan onze kant ligt dat trouwens niet anders.

Wat in hemelsnaam geeft Saoedi-Arabiïë een reden om Yemen uit te moorden? Toc niet dat schamele volk in het zuiden. Wat heeft Amekia reden tot die resultaten te komen die de eigen media en politici tot gruwelijk verklaren?  Olieleveranties? Dus als het daarop aankomt is Amerika bereid de wereld te bombarderen. Onze bondgenoot/? Wapenleveranties (economisch inkomen)? Dat is hetzelfde zeggen als ‘ook al vernietigt cola-cola de halve wereld, wij blijven het spul leveren en verkopen en promoten? Wie wil bondgenoot zijn van  zo’n land en die manier van denken?

Yemen gaat dus ten onder aan:

1 Een 12 eeuwen oude geloofsdiscussie;

  1. Momentane economische belangenstrijd’
  2. Het onvermogen of de angst van andere landen of zelfs de VN om afdoende in te grijpen;
  3. Een Saoedische geloofsvisie van het jaar 0;
  4. Menselijke eigenschappen die het humane en wijselijke denken verre overstijgen.

En ik moet wakker liggen.  Kunnen we andere meer intelligente talkshows krijgen aub.?

Interessante artikelen

Groningen aardgas (3) : ideeën

 Er kan lang en breed over worden gesproken, maar de bevingen zijn niet af te wenden, hooguit de kracht en frequentie. Een plaatselijke productiedaling, noch een forse,


Het heet dat alles heel snel verandert. O ja? Bezie dit eens. 100.000 jaar geleden kenden we nog een nomadische wereld. Groepen mensen trokken van streek naar streek. Zo zochten voedsel, behuizing en