Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De activisten die zwarte Pieten  weg willen hebben zitten volkomen op een dwaalspoor. Deze sinterklaaspieten zijn van origine Moren en geen Afrikaanse negers.  De werkelijke slavernij van een paar eeuwen terug strekte zich uit over 1. Afrikaanse stammen zelf, 2) Arabieren en 3) Amerikanen. Europeanen hielden zich bezig met slavenhandel, maar meer het vervoer dan het eigenlijke handelen zelf. Er waren in die tijd nauwelijks negerslaven in Nederland of in heel West-Europa.  Hun verzet tegen de zwarte Pieten rond Sinterklaas zou zich veeleer moeten richten op moderne slavenhandel. In de prostitutie (zwarten en witten), kinderhandel (in alle landen en vooral ook via internet) en de grootschalige handel in Arabische staten (vrouwen en Aziaten).

Het wordt tijd dat onze regering en ook de rechters die geschiedenis beter leren kennen en het verzet wijzen op de werkelijkheid. Dat de regering dit niet doet, getuigt van lafhartige slapte. Dat rechters dit niet doen wijst op gebrekkige kennis van het verleden en wegkijken van de actualiteit.

Sinterklaas is een oud en overleefd feestje. Een bisschop die cadeautjes uitdeelt. Dat mag van mij in zijn geheel weg. Vier maar een vredesfeest waar elke vorm van onderdrukking wordt behandeld als ongewenst. Het is pijnlijk dat we vooral historisch laakbaar gedrag opvoeren en uit de weg willen ruimen, maar hele moderne vormen van onderdrukking ongemoeid laten.

Interessante artikelen

Nadat ik een jaar geleden schreef, dat de afwachtende houding (communicatief) van de wereld voor al Assad, een vrijbrief inhield om nog even door te gaan met het bevechten van opstandelingen en revolu


De wedstrijd verliep zoals ik vooraf schetste. Voor de rust zag Nederland geen kans om de relatief vroeger 1-0 achterstand weg te werken. Na rust kwam er geen ander concept op de mat en toen het 2-0 w