Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vaker heb ik geschreven over economie met vraagtekens. Ik ben geen expert, maar begrijp heel goed wat experts bedoelen met schaarste. Wat men niet heeft en wel wil, bepaalt de prijs. Maagden zijn schaars dus die hebben in de sexsector een hoge prijs. Zo hou je de slavinnenhandel in stand. Economen zweren hier dus bij. Want als ze niet voor zijn, waar blijkt dan dat ze tegen zijn?

Gek genoeg is een zeer economisch middel helemaal niet schaars. Geld. Wel voor pinautomaatkrakers naar het blijkt, maar niet voor landen. Vrijwel alle landen ter wereld hebben een staatsschuld (gebrek aan geld) van enorme omvang. Dat komt omdat de pinautomaat die leningkassa heet eindeloos blijft uitspuwen. Amerika zit op zo’n ruim 20.000 miljard dollar achterstand, naar ik meen te weten. Desondanks staan experts toe dat het zich het rijkste land ter wereld noemt en dat hun president voortdurend schermt met ‘we are the greatest.’ Met schulden, ja dat klopt. Het schizofrene is, dat als geldschieters hun schulden morgen zouden gaan terugvragen de economie ineenstort. Schuld is dus een bestaansmiddel.

Ook in Nederland  hebben banken de een na de andere aanbieding voor leningen. Dat kost hen geld zou je denken. Nee, niet als je elke afbetaling (rente) 10 keer uitleent. Stokt dit dan gaan banken failliet en u als lener tegelijk ook.  Maar gaat de bank failliet, uw lening verdwijnt niet. Ergens is er een laatste incasseerder.

Niet leningen maken u rijk. Het hebben van contanten maakt u vermogend, maar dat vertellen banken niet. Ook niet in hun reclame. Je zou zeggen dat als banken mensen overhalen meer te sparen zij zich spekkopers wanen. Maar dat is niet zo, want het is geen rente-economie maar leningeconomie. Als banken en de rest het hebben over groei, bedoelen ze per definitie groei van leningen en niet van spaargelden. Vandaar dat met argusogen wordt gekeken door die uitleenhaaien naar pensioengelden.

Nederland zou de beste pensioensituatie ter wereld hebben. Ik geloof dat. Vandaar dat alle niet-pensioengerechtigden daar begerig naar kijken. Pensioenen moeten worden uitgeleend, dan gaat hun bankparadijs pas open. Of redeneer ik nu oneconmisch en dus economisch dom? Pensoenfondsen, op ons niveau, zijn de beste banken. De rots in de ouderdom. Vandaar dat Neder;land veel leenvermogen heeft. Vanaf blijven dus en nooit onderdeel maken van de 'echte' economie. De internationale geldwolf. Pensioenen are the greatest. Spaarcenten dus.Juist om uitgaven te kunnen doen als je geen geld meer verdient in die leeneconomie.

Interessante artikelen

Een mens waant zich baas over zichzelf en eigenlijk ook wel over zijn leven en alles wat zich daarin afspeelt. We weten dat dit niet helemaal waar is. Sommigen hebben veel meer te vertellen en uit te


Recursieve informatie (in 180 woorden): slogans

Omdat mensen geen tijd of zin hebben om veel te lezen, omdat ze de hele dag al onafgebroken gewilde en ongewilde informatieprikkels ontvangen, onder a


Wat de ISlam is weten we. Een fanatieke uiting van islamieten om zich tegen het westen te keren en te proberen de orthodoxe groeperingen eerst en alle mohammedanen daarna op te roepen tot een strijd,