Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Zijn we in Nederland nu helemaal van de ratten besnuffeld? 190 Landen stellen een overeenkomst op die we kennen als het Akkoord van Marrakesh. Hierin staan allerlei afspraken over het verkeer van mensen tussen landen. En dan heet het dat die afspraken niet bindend zijn?

We zijn derhalve volledig afgedwaald van de afspraak dat een afspraak heilig is? Dit bindend zijn is nu juist de kern van een afspraak. Ooit was het immers zo, dat we niets op papier konden zetten of het niet deden maar dat het mondeling afgesprokene stond als een huis. Erewoord. Een handdruk volstond.

Nu voegt Nederland een extra verklaring toe, dat de inhoud niet als bindend mag worden beschouwd en dan met name niet in juridische zin. En is die extra verklaring dan wel bindend? Ziet de regering niet in, dat hiermee alle logica overboord wordt gezet. Wat we met 190 landen duimdik op papier zetten na jaren onderhandelen heeft geen waarde. Partijen, personen kunnen er geen aanspraak op maken.

Idioter kan niet. “Ja, ik zweer huwelijkse trouw, tot de dood ons scheidt, maar liefje, het is geen afspraak. Lees de extra verklaring maar.”

Onbetrouwbaarheid ten top. Zouden onze ministers en staatssecretarissen in particuliere gevallen dit pikken van de garagehouder, de leverancier van de tv of de verklaring van de cardioloog? Ja, dat heb ik wel gezegd, maar daar kunt u geen afspraakkracht aan ontlenen, beste patiënt.

Door deze uitleg heeft de regering voor eeuwig en altijd het vertrouwen in zoutzuur ondergedompeld.

En voor de duidelijkheid, beste Rutte c.s.,ik voeg geen extra verklaring aan dit artikel toe. De afspraak is dat jullie voor mij hebben afgedaan. Ik doe ook geen geel hesje aan. Ik meen het in volle overtuiging. Het is de naakte waarheid.

Interessante artikelen

De taal van Noord-Korea en Amerika wordt over en weer steeds dreigender. Het is regelrechte oorlogstaal. Noord-Korea snap ik niet. Denken de leider en zijn harlekijnen aldaar nu werkelijk dat zij Amer


De Russische wereldkampioene hoogspringen Isinbajeva beweert, dat wij haar uitspraken over de wetgeving aangaande homoseksualiteit in Rusland verkeerd hebben begrepen. Dit zei zij na felle reacties op


Menigmaal kunnen we lezen in onze vakschriften of in de aankondigingen van workshops en aanverwante eendaagse cursussen, dat communicatie toe is aan meer creativiteit. Niet altijd wordt duidelijk gema