Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Zijn we in Nederland nu helemaal van de ratten besnuffeld? 190 Landen stellen een overeenkomst op die we kennen als het Akkoord van Marrakesh. Hierin staan allerlei afspraken over het verkeer van mensen tussen landen. En dan heet het dat die afspraken niet bindend zijn?

We zijn derhalve volledig afgedwaald van de afspraak dat een afspraak heilig is? Dit bindend zijn is nu juist de kern van een afspraak. Ooit was het immers zo, dat we niets op papier konden zetten of het niet deden maar dat het mondeling afgesprokene stond als een huis. Erewoord. Een handdruk volstond.

Nu voegt Nederland een extra verklaring toe, dat de inhoud niet als bindend mag worden beschouwd en dan met name niet in juridische zin. En is die extra verklaring dan wel bindend? Ziet de regering niet in, dat hiermee alle logica overboord wordt gezet. Wat we met 190 landen duimdik op papier zetten na jaren onderhandelen heeft geen waarde. Partijen, personen kunnen er geen aanspraak op maken.

Idioter kan niet. “Ja, ik zweer huwelijkse trouw, tot de dood ons scheidt, maar liefje, het is geen afspraak. Lees de extra verklaring maar.”

Onbetrouwbaarheid ten top. Zouden onze ministers en staatssecretarissen in particuliere gevallen dit pikken van de garagehouder, de leverancier van de tv of de verklaring van de cardioloog? Ja, dat heb ik wel gezegd, maar daar kunt u geen afspraakkracht aan ontlenen, beste patiënt.

Door deze uitleg heeft de regering voor eeuwig en altijd het vertrouwen in zoutzuur ondergedompeld.

En voor de duidelijkheid, beste Rutte c.s.,ik voeg geen extra verklaring aan dit artikel toe. De afspraak is dat jullie voor mij hebben afgedaan. Ik doe ook geen geel hesje aan. Ik meen het in volle overtuiging. Het is de naakte waarheid.

Interessante artikelen

Eerder schreef ik op deze site, dat het gezegde “een beeld zegt meer dan 1000 woorden” een mythe is. Een beeld zonder tekst of toelichting leidt alleen tot pure interpretatie bij de ontvanger. Hiermee


Dood aan Nederland schreeuwden Pakistani die de cartoonexpositie over de profeet Mohammed door Wilders als diepe godsbelediging ervaren. Dit waren geen paar gekken, maar een opgezweepte menigte. (We z


Een mens kan niet bevatten hoeveel de intelligence diensten van landen afluisteren. Met Google Earth kunnen we in de achtertuin van onze buren het knippen van de rozen zien. Sommige spionagesatelliete