Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een kinderpardon is onvermijdelijk. Het is een onmenselijke handeling om kinderen die hier langere tijd vertoeven terug te sturen naar hun vaderland, dat zij vaak nauwelijks meer kennen of hebben leren kennen. Maar een zeer vervelende consequentie is, dat een kinderpardon ook een ouderpardon inhoudt. Kinderen hier laten blijven en ouders wegsturen kan immers ook niet. Verder is het te verwachten dat ook opa’s en oma’s moeten worden toegelaten, want zeg nou zelf een kind heeft toch recht met zijn grootouders op te groeien. Al met al zitten er aan een kinderpardon dus veel consequenties.

Deze kunnen  worden voorkomen door een verkorting van de asielprocedures. Zijn er kinderen in het geding, dan mag de asielaanvraag niet langer duren dan bijvoorbeeld vier weken. Kunnen we in die tijd niet vaststellen of ouders recht hebben op asiel, dan moeten deze worden afgewezen. Cruciaal is hierbij of deze aanvragers uit een land komen waar oorlog heerst. Dat moet het alles bepalende feit zijn. Het lijkt mij dat dit in veel gevallen snel kan worden uitgemaakt. Maar er zijn meer afwegingen.

Mensen die om geloofsredenen de wijk nemen of om redenen van seksuele geaardheid komen uit landen waar moderne opvattingen nog niet zijn doorgedrongen of men om wat voor redenen dan ook anders tegen de zaken aankijkt. Wanneer deze omstandigheden ook een afwegingsnorm worden voor asielverlening  geven we de halve wereld een inreisvisum tot asielaanvraag. Want ik acht gelijkberechtiging van vrouwen ook een buitengewoon goede reden om niet in een land te willen blijven als vrouw en ook mannen kunnen dit een onverdraaglijk onrecht vinden als zij modern denken. Zij kunnen daarin zeer principieel zijn. Mede omdat zij hun dochters in vrijheid willen zien opgroeien. Kortom er zijn vele zwaarwegende redenen om niet in een land te willen blijven wonen. Er komt geen einde aan. Maar als degenen die zich zouden kunnen verzetten allen wegtrekken verandert er nooit iets in die landen en kijken we aan tegen een hopeloze situatie van enige miljarden mensen.

Ik zie hierin een enorme kans op export. En wel van gele hesjes.

Interessante artikelen

Zo noemde premier Rutte de verdere opening van zaken rond het schrapppen van de dividendbelastng van 1,4 miljard euro voor buitenlandse bedrijven. Hij had ook kunnen zeggen ‘verkleining van de leugens


 

Niemand kan beweren, dat wat ik nu kortheidshalve de Griekse affaire noem niet uiterst gecompliceerd is. Maar is dit in eerste aanleg ook zo? De feiten zijn toch allang heel duidelijk. Deze feiten


X, je vroeg me een tijd terug: denk je dat ik ooit het geluk nog eens ontmoet?

Ik beloofde toen met een antwoord te komen, maar had daar enige tijd voor nodig. Hier is mijn antwoord. Het zal niet zij