Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In aanloop naar de btw-verhoging op etens- en drinkwaren verhogen winkeliers e.a. nu al hun prijzen maar met meer dan die 3 procent btw-verhoging.  “Dat is niet de bedoeling,” reageerde de staatssecretaris die hierover gaat.

Kan de man niet denken? Niet alleen de btw gaat omhoog voor die winkeliers, maar ook hebben zij net als elke burger te maken met hogere energielasten, stijging van verzekeringen, van woon- of huurkosten, en nog de inflatie. Wordt dit allemaal verdisconteerd door 1,5 procent belastingverlaging?

In het politieke verweer wordt de btw-stijging zogenaamd vereffend door de belastingverlaging maar dat is zeer zichtbaar maar het halve verhaal. En weer is er dus sprake van minachting van de burger en diens praktijkkennis en –ervaring. Zo krijgen politici nooit het vertrouwen op peil.

Een reeks kosten gaat omhoog, salarisstijging moeten we maar afwachten en pensioenen staan al jaren in de wachtstand. Reken daar het wegvallen van miljarden euro’s aan gasbaten bji als gevolg van de lopende aardgasvermindering en u kunt het plaatje voor de komende jaren wel invullen, zeker als daar nog Brexit-verliezen of hogere EU-lasten om de hoek komen kijken.

Als Nederland extra geld nodig heeft, zal dit voornamelijk uit de export moeten komen. Grondstoffen hebben we niet meer. Dat betekent dat andere landen meer van ons moeten kopen en hun uitgaven zien stijgen. Dus moeten zij op hun beurt meer produceren en verkopen. Die productie kosten energie en levert dus emissies op. Het Nederlandse beleid zorgt zo voor meer CO2-uitstoot in andere landen. Vergroting van de staatsschulden is een tweede gevolg.

Het wordt dus een spel van niemand zeggen zakdoekje leggen en in die kring staat een zoekende staatssecretaris die alsmaar roept “Zo is het niet bedoeld.”

Interessante artikelen

Het is niet voor het eerst dat iemand president wordt, over wie de meningen zeer verdeeld zijn. Wat Trump allemaal bereikt weten we niet. Wat we wel weten is dat hij een uitgangspunt heeft dat luidt:


De doorsnee Nederlander. Die bestaat natuurlijk niet, maar ik gebruik deze term voor een man of vrouw die de verzameling is van wat wij onszelf toedichten aan Nederlandse eigenschappen. Die doorsnee N


De Ondernemingsraad van KLM roert zich nu de problemen bij KLM en tussen de gefuseerde partners grote spanningen te zien geven. Spanning lag van meet af aan in dit bedrijfshuwelijk besloten. KLM is in