Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

(blog in vorm van dialoog: m is mening, am is alternatieve mening)

M. Het is toch onaanvaarbaar dat Iraanse Veiligheidsdiiest in  Nederland twee Iraniërs heeft gedood!

AM. Die twee hebben in hun land aanslagen gepleegd, waarbij titentallen doden vielen. Eën was er zelfs al voor veroordeeld. En Nederland geeft hun een verblijfsvergunning en laat ze ongemoeid. Dan negeren wij toch hun rechtsstaat?

M. Terecht als je ziet wat voor verachtelijk regime daar zit?

AM. Zij vinden ons regime verachtelijk. Het kan toch niet zo zijn, dat wij het opblazen van mensen, onder wie vrouwen en kinderen, gedogen?

M. Maar als wij hen terugsturen worden zij daar gedood.

AM. Dat zijn hun wetten. Als wij 70 slachtoffers van hun aanslagen niet erg genoeg vinden en de daders 'verwelkomen', geven we impliciet te kennen het ook niet erg te vinden als het halve volk zou worden opgeblazen. En waarin verschilt onze houding dan van die van hen, want zij beweren dat wij van de aardbodem mogen verdwijnen als ongelovigen, christen, katholiek of atheïst?

M. Maar de harde kern in Iran laat geen enkele disussie toe.

AM. Dat klopt. Hier gelukkig wel. Waarvan akte. En wat lost dit nu op?

M. Ik zou geen olossing weten.

AM. Ik wel. Twee boeken die samen een soort van Mein Kampf uitdragen verbieden. Lijkt mij een evenwichtig begin. Gelijk oversteken.

M. Dat gaat nooit lukken.

AM. Kan zijn, maar je kunt in ieder geval geen zaken meer met elkaar doen wegens volslagen vijandschap.

 

.

 

Interessante artikelen

Met open grenzen bedoelen we dat binnen de EU het binnenlands (EU)verkeer vrij is van paspoortvertoon, douanecontroles en andere tijdelijk oponthoud. Een grens geeft de afscheiding aan tussen het ene


Vluchtelingendebat zit in de verdediging

 

Voor alles: mensen als slachtoffers van oorlogsellende moeten worden geholpen. Hier en daar. Eerst over hier. We maken terugtrekkende bewegingen. Opvangen


A: Waar houden jullie je zoal mee bezig?

V: Net zoals jullie op aarde: met bijvoorbeeld de expansie van het heelal.

A: Jullie denken ook dat het heelal expandeert?

V: Ja. Of dat zo blijft, weten we