Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een deel van de Brexit-drang berust nog op de heimwee naar het oude wereldrijk: Brittannia rules the waves. Het is pathetisch. 200 Jaar geleden waren de toen ongeverr 2 miljarrd mensen op aarde verdeeld over 1 miljard in beide Amerika's samen, 1 miljard in Groot-Europa incluis Rusland, een goed mijard in Aië en idem in Afrika. Nu is die verdeling: 2 miljard in Noord-en Zuid Amerika, min er dan1 miljard in Europa, nog in deze eeuw binnenkort 2 miljard op weg naar 3 in Afrika en 4 miljard in Azië. In termen van mensenmacht- en massa gaat Europa dat niet redden. Ook Amerika zal ten onder gaan. Afrika zal opkomen, ook al is het technologisch niet snel en Azië spant de kroon. De westerse wereld wordt overgenomen. En dan denken op dat Engelse eiland dat ze nog eens maar dan zonder EU een partij va wereldkracht zullen worden. Kunnen Cambridge en Oxford de burgers nu echt niet met feiten overtuigen?

Op die nieuwe kaart is Engrland vooal Londen en Liverpool met sputterende Noord-Ieren en weglopende Schotten. Ik weet het, het is niet leuk vast te stellen dat je naar de derde divisie verhuist, maar realistisch is het wel. Brittannia is drowning.

 

Interessante artikelen

Tijdens zijn race naar het Witte Huis heeft Donald Trump heel wat beloftes gedaan en mensen voor het hoofd gestoten. Welke twee componentenlijm moet hij straks aanvoeren om die uitspraken van ‘ik ben


Duitsland is in beroering door de verregaand beledigende teksten van een cabaretier aan het adres van de Turkse president Erdogan. U kunt deze dictator zo fout vinden als een demon, maar daar wil ik h