Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Anderhalf jaar geleden schreef ik over mijn vermoeden dat er en nieuwe aandoening onderweg was: breinaids. Een mankement aan de hersenen als gevolg van overbelasting. Heden ten dage is er een opmars van burn-out te constateren. Als dit geen modeverschijnsel is, is ook hier sprake van een vorm van overbelasting. Tegelijk is het aantal verwarde mensen, die als zodanig in het openbaar tot raar gedrag  komen in de maatschappij, in een paar jaar verdubbeld van ongeveer 40.000 naar 80.000. Als dit niet het gevolg is van meer aandacht voor deze kreukellingen, maar als op staand feit, is dit verontrustend te noemen.

Opbranden door het werk in combinatie met problemen thuis van elke aard ook oppert men als oorzaak van burn-out. Mensen kunnen het niet meer aan. Voor wie zulk werk heeft zijn de dagelijkse mailtjes aangegroeid tot een stortvloed. Veel van die mailtjes stellen niets voor. Vaak zijn het vragen van collega’s die dit vroeger zelf oplosten en daarmee een brief of memo vermeden.  Een mailtje is nu eenmaal snel verstuurd. Afschuiven en uitstellen voor jezelf heet dit.

Tegelijk ontvangen we elke dag berichten over alle rampen in de wereld, alle geharrewar over regeringen die het ook niet meer zien zitten of aankunnen en alles uitstellen (een vorm van beleidsburn-out} en on top een eind der tijdenramp als de klimaatcrisis, die of een door de Heer nog niet beschreven boetedoening is a la Noachs-verdrinkingsvloed of een bewijs van menselijke overvloed, waaraan Hij zich niets gelegen laat liggen en wijzelf tot nu toe ook niet.

Om kort te gaan: het is allemaal teveel. Eigen problemen, landproblemen, wereldproblemen met als collectief kenmerk dat ze onoplosbaar zijn voor het individu. Aandoenlijk die scholierenprotesten, maar deze goede bedoelende jongeren hebben die problemen van volwassenen nog niet. Ze leven nog op de pof van hun ouders. Dat wil zeggen ze kunnen zich in de klas nog geen uur concentreren, maar een kwartier op het schoolplein en ze geven zich over aan eindeloze mobieltjesaandacht ook al staan ze in sociale groepjes, quid non. Aandachtsziekte als moderne verslaving. Eindeloze energieverspilling aan hun verslaving.

Informatie is de moderne virus. Vandaar artifical intelligence, ofte wel het overdoen van informatie aan computers, robots en algorimen. Krijgen we last van de rug, dan vinden we de heftruck uit en zo nog duizend voorbeelden. Last van het hoofd, dan moet de computer het maar overnemen. Breindaids als aandoening om over te dragen en de geest, sorry het brein, te ontlasten.

Een teveel aan informatie ledit tot deformatie. Het brein weet niet meer wat het er mee aan moet. Sterke schouders moeten de lasten dragen, maar wie zijn in dit verband de sterke schouders?

Interessante artikelen

Het gasbedrijf Noord-Oost Friesland, dat Dokkum en talrijke dorpen daaromheen bedient, spreekt de verwachting uit dat omstreeks 1 januari 1965 20 tot 25% van haar klanten aardgas voor verwarming toepa


Er is veel te doen geweest (en nog) over de vermeende discriminatie vanwege de rol van Zwarte Piet in een weliswaar gedateerd maar voor het overige klein-cultureel feestje. Hoewel naar mijn mening van