Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Grote patronen laten de toekomst zien. Niet in details, wel wat betreft richting en grote lijnen. Neem bewapening. De mensheid begon te vechten met knotsen. Lijf aan lijf. Speren en boogschieten volgden. Met de speer kon je de directe tegenstander al op enige afstand houden of doden en met pijl en boog maakten we er al enige tientallen meters van. Het kruit met bij behorende wapens vergrootte die afstand tot 100 of meer meters en het kanon maakte er kilometers van. Kanonnen op schepen schiepen ook nog eens afstand door vanaf het water landdoelen te beschieten. Het vormde bijvoorbeeld de macht van relatief kleine Europese landen, die over de wereld oorlog voerden en gebieden innamen. Zeemacht werd gevolgd en aangevuld door luchtmacht met raketten en bommen. Hieraan dankt Amerika thans nog zijn overmacht. En ook Rusland zijn verdediging en militaire invloed

Het gevolg is dat er tegenwoordig meer burgers worden gedood dan soldaten. Mensen die niet vechten dus. Elektronica heeft de directe confrontatie andermaal minder lijfelijk gemaakt en onbemande drones zorgen ervoor dat lijfelijke inzet vanuit ‘kantoor’ geschiedt.

Wat wordt de volgende stap in dit patroon. Grotere afstand dan vliegtuigen al realiseren. Dat wordt elkaar beschieten vanuit de dampkring of zelfs van daarbuiten. Wat zien we China doen? Meer marine, meer luchtmacht – nog vrij klassiek- en nu meer ruimtemacht. Satellitaire verdediging of aanval doet bestaande macht verschuiven. Hierop zet China zijn kaarten. Ze bereikten de achterkant van de maan al die ruimtekunde testend.

Deze stap was vanuit het patroon van voortdurende verafstandelijking voorspelbaar. We worden onze eigen aliens.

Interessante artikelen

Nederland is ontegenzeglijk één van de betere landen, als het gaat om primaire levensvoorzieningen als behuizing, voedsel en medische voorzieningen of een sociaal vangnet. Ook andere omstandigheden zi


‘Uit naam van IS, niet door IS’ kopte NRC over de Orlando-moorden. Ik ben het daar niet mee eens. IS is wel degelijk een belangrijke oorzaak als meest fanatieke verdediger van de fundamentalistische s


Gnoti seauton was de leus van het orakel in Delphi. Maar het is op zijn tijd ook zinvol om te denken en handelen volgens de leus ‘Ken die ander’.

Ruim anderhalf jaar geleden fulmineerde ik tegen de u