Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Minister Wiebes zei, dat hij baalde van de misrekening, waarbij oude energiecijfers waren gebruikt. Zou hij ook naar buiten zijn gekomen als niet de media de echte uitkomst zouden hebben gemeld.

Het is duidelijk dat lang niet iedereen er in dit jaar op vooruitgaat. Tientallen procenten burgers niet. Zijn chef Rutte heeft dus ook een valse belofte gedaan. Komt die hier nog op terug?

Het is makkelijk genoeg om dit recht te zetten. Met onmiddellijke ingang de belasting op energie, te beginnen met gas verlagen. Dat hoeft geen maanden te duren. Maar alles zal al wel uitgegeven zijn.

Fouten komen meer voor of tegenvallers. Waarom niet 5 miljard van het beschikbare budget jaarlijks in reserve houden om tegenvallers of misrekeningen te kunnen repareren? En als er geld overblijft dit bijvoorbeeld in de pensioenfondsen stoppen als deze te maken krijgen met lage rentes.

En niet zeggen de overheid komt altijd geld tekort, er blijft niets over. Maak eens actief werk van het terugdringen van uitgaven die niet tot goede resultaten leiden.

Ps De kosten va het klimaatakkoord van Baudet, die hij schat op 1000 miljard, Is dat werkelijk buiten de orde? Reken tussen 2020 en 2050 op 30miljard per jaar. Dat klinkt niet overtrokken. Dan zitten we al op 900 miljard euro in 2050, nog los van tegenvallers en misrekeningen.

Interessante artikelen

Eén van de discussiepunten aangaande de beweegredenen van de aanslagplegers in Brussel en Parijs is in hoeverre het geloof een rol speelt. De meningen zijn verdeeld. Er zijn grof weg drie invalshoeken


Heftige reacties in communicatieland Nederland? Felle protesten tegen dit woord- en vakmisbruik? Wel nee. Maanden voordat Osama bin Laden op 2 mei 2011 werd gedood, bereidde de CIA een informatiecampa