Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In 2050 wil Nederland zijn co2-uitstoot hebben gehalveerd.  Een mooi streven voor hen die de klimaatcrisis serieus nemen. Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet op wereldniveau. Nog 190 landen te gaan. Da wil zeggen dat Nederland een bijdrage levert om de opwarming onder de 2 procent te houden, maar we warmen met zijn allen nog steeds op. Naar nul opwarming komen zal veel langer duren, laat staan 3 graden koeling. Dat neemt nog enige honderden jaren en dat moet de natuur zelf doen.

Onze eetgewoonten zullen drastisch moeten veranderen, en vooral ook ons energiegebruik alsmede ons reisgedrag. Zware wijzigingen na eeuwen  menselijk gedrag. Dat vergt minstens zes tot zeven generaties van 30 tot 40 jaar. Maar dat horen we Nederlandse politici niet zeggen. Begrijpelijk, want dan geven we er gelijk de brui aan. Ze willen dus dat we ons dus van de domme en onwetende houden. Kortom ze bedriegen ons met een schijnwerkelijkheid en informeren ons bewust leugenachtig en dan hebben we het niet eens over een bevolkingsdaling van 2 of 3 miljard als dat al voldoende zou zijn om daarna een blijvend lager peil te handhaven. Daarover horen we hen helema nooit?! Wat o.a. indruist tegen de religieuze cultuur van mijn godsdienst groter te willen maken dan de jouwe.

Moeten we dan maar niets doen? Allerminst, maar we moeten beginnen met de feitelijkheden, realistische haalbaarheden en de waarheid. Anders gezegd: informatie moet eerst overgaan tot eerlijke en verifieerbare communicatie. Kunnen we dit in de Grondwet opnemen? Dat is historisch ge zien nog nooit gebeurd en vergt een tweede vorm van transitie. Weg van de menselijke neiging te liegen en bedriegen. Dus een haalbare klimaatovergang vereist logisch verifieerbare informatie en de uitwisseling daarvan op wereldniveau. Daar zijn andere leiders voor nodig dan Trump, Putin of Kim Jung un en Rutte, om er maar een paar te noemen. Ik vrees dat 300 jaar nog te kort is.