Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Utrechtse moordenaar had al voor dertig jaar achter de tralie moeten zitten. Doodslag, verkrachting, wapenbezit, diefstallen, agressie richting politie, verblijf in Tjetchenië. wat moet je al niet doen om permanent te worden verwijderd? Blijkbaar slechts eerzaam en onschuldig burger zijn en in een tram zitten.. Zijn strafblad van een arm lang is voor rechters blijkbaar geen reden tot langdurige opsluiting. Of ons strafstelsel is levensgevaarlijk  zachtmoedig. De man is gestoord en wel omdat hij zich meer waant dan een gewone Nederlander, met een extra haat richting geëmancipeerde vrouwen {wedden?} Hij is bazig en voelt zich superoieur, hoewel hij maatschappelijk een mislukkeling is. Door Allah erbij te halen verschaft hij zich een onnavolgbaar, want niet na tegaan, excuus en poogt zich zo alsnog een plaats in de hemel te verzekeren boven de rechters uit.

Het justitieel apparaat c.q. proces heeft diep tragisch gefaald gegeven wat we al van dit sujet wisten. En let op, het wordt nog erger.

Bovenstaande schreef ik gisteren en wat blijkt vadaag: buren nomen de Utrechtse moordenaar verward, aggressief en vrouwonvriendelijk. Zijn vader trouwde twee vrouwen tegelijk  een Turkse en een Nedeerlandse en verliet hen beiden, alsook zijn gezin en kinderen. Verder was T. met een klein netwerk aangesloten bij een Duits Islamitisch georienteerde groep die aanslagen wenste te plegen. Hij stemde in met een persoolijkheidsonderzoek, maar trok zich weer terug en bleef zo buiten arrest. Later stemde hij alsnog in waaardoor hij ten tweede male in vrijheid werd gesteld. De rechter woog zijn voorgeschiedenis en perosooonlijkheid niet mee. en blunderde daardoor onvergeeflijk. Helaans nabestaanden het Nederlndse justitieel syeem beschermde jullie niet.

Nog gekker: de coaltie brlsoot tot een campagnestop, waardoor zij Wilders, mijn favoriet is hij ook niet. de kans ontnamen te reageren op wat voor hem het hoogste beleidspunt is:" Deze mensen hadden we Nederland niet binnen moeten laten."  Dat maakt mij nu misselijk, mevrouw SP. of meneeer Jetten. Zo hoefden  andere partijen zich niet uit te spreken over eventuele terroristsche aspecten. De gruwelijke realiteit weer omzeilend.

Wij willen geen christenterrorist zolsl in Nieuw Zeeland, maar dan moeten we oook islamterrorirten willen afwijzen. Een onvermijdelijke conclusie. En dat beginit door potentiële kandidaten niet binnen te laten of uit te wijzen. Dat heet kiezen voor doen. Rutte.En zeker geen salafistische scholen toelaten.