Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

FLaten we voortaan om dat meisje te eren spreken van faberachtig als  zwaar onvoldoende kwaliteit en mis-handeling  toon worden gespreid.

In de Faber-zaak is sprake van verregaande incompetentie. Neem de navolgende dialoog.

Den Dolder: ‘Een nieuwe patiënt? Waar komt u van? O, van het gedetineerdencentrum Vught. Hield bij u de behandeling op?

En aan de begeleier uit Vught: Heeft u ook zijn dossier? Nee? Waarom niet, moeten wij helemaal van voren af aan beginnenhet mocht niet van deze meneer.’ Wel aan, dan doen wij het wel op onze manier. Niet erg doeltreffend lijkt ons, maar dat maken we vaker mee helaas.

Konden ze in Den Dolder niet vragen naar de datum van veroordeling en dan even googlen? Dan  weet je terstond uit de nieuwberichten van toen waarvoor de overgedragen gedetineerde werd veroordeeld. Ze gaan mij toch niet vertellen dat dit niet is overwogen of zelfs gebeurd. Of onderling besproken. Dat noem ik verregaande incompetentie. Zowel aan de kant van Den Dolder als van Vught.

Stel u voor. Een auto staat al een tijd lang voor onderzoek en eventueel reparatie  bij een garage. Men komt ert niet uit en verplaatst de kapotte wagen naar een gespecialiseerd bedrijf. Uw analyse gaat niet mee. Dat tweede bedrijf zal zelf opnieuw schade- onderzoek doen, maar zegt ondertussen tegen de eigenaar ‘als u er af toe een uurtje in wil rijden mag dat. Wel weer terugbrengen graag.’

Dat is onvoorstelbaar en die garage zal moeten sluiten. Zeker nadat er een ernstig ongeluk is gebeurd in dat vrije uurtje.

Den Dolder noemt dat proefverlof. Welnu, die proef is in alle opzichten mislukt. Afschaffen dus, los van sluiting van het instituut en veroordeling van de leidinggevende deskundigen. Anno 2019, het is toch ondenkbaar. Niet dus. Er moet een zwaar onderzoek aan te pas komen. Van zelfinzicht is derhalve ook al geen sprake. Geen excuses, maar schuldbelijdenis past hier. Zat dat niet in de opleiding? Ook die ten snelste aanpassen gaarne. Overigens noem ik dit Den Dolder-gedrag een grove vorm van mis-handeling. En deze mensen zijn of waren bij hun gezonde verstand?

Interessante artikelen

In het eerste artikel naar aanleiding van de coverstory in Adformatie van 31/10 sprak ik verwondering uit over de voorstellen van de Amerikaanse reclamestrateeg Kay, die pleitte voor meer empathie, on


Wat is het doel van het leven? is één van de meest gestelde vragen en niet alleen in de dagelijkse omgang, maar ook in de weten schappen, te beginnen met de filosofie. Dat we het nog steeds niet te we


Ik ben voor de instelling en inrichting van dormitoria. Een dormitorium is een inslaapplaats, een aangename kamer met bed

met lekker eten en goede drank die je voor 12 huurt en waar je nog eens je li