Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ik heb nog eens over de klimaatdiscussie en het fenomeen zelf nagedacht. Met aan de ne kant in NL de Jettens en de Klavers en aan de andere kant de Baudets. Dat de aarde opwarmt, heeft mij overtuigd. Of het helemaal komt door de CO2-toename en ons gedrag kan ik niet vaststellen. Ook niet uit de wetenschappelijke bevindingen. Daarvoor is de balans van alle aardse en dampkringfactoren plus de zon nog te complex.

Wel weet ik dat wij in ons huis tussen 30.000 en 50 000 euro moeten sparen om alles in warmte- en isolatie-opzicht in orde te brengen als we de klimaatactivisten volgen.  Ook mijn kinderen moeten dat en ik kan hun daarbij niet helpen. Zo rijk zijn we niet. De kleinkinderen zullen een geheel ander gedrag moeten gaan tonen, als ze tegen die tijd –slechts 20 jaar - al niet volledig klimaatsparend bouwen. Een gedrag dus, zoals met vakanties, reizen in het algemeen allerhande energiegebruik en alledaags gedrag.

Ondertussen moeten zij, als NL vooroploopt, een paar miljard Aziaten en Afrikanen ertoe brengen dat ook die mensen hun vliegverkeer en boottochten moeten minderen tot staken. Van die bevolkingen zijn velen nog niet eens toe aan een kwaliteitsvol leven zoals wij dit u hebben.

A;s we die 3 procent opwarming ongedaan weten te maken is het evenwel nog steeds te warm. Hoe we afkoeling bereiken en over hoelang, daar hoor ik vooralsnog geen wetenschappers over,  groeiend naar 10 milljard aardgenoten De mensheid als geheel zal een volslagen andere levensstijl en gedachtengang over het leven moeten gaan ontwikkelen.

Zo moeten we terug in bevolkingstoename naar 4 miljard en bijv. in Nederland naar 14 miljoen. In deze eeuw krijgen we dit in geen velden of wegen voor elkaar. De groenen mikken alhier slechts op een fractie minder co2 en zullen de gewenste realiteit niet halen. Aan ideologieën hebben we met deze crisis geen behoefte. Kortom de opgave overstijgt elk individu, maar betreft de menseliike opstelling als geheel. De eenheid van denken en redeneren over onszelf is nog verre van adequaat en wie zit er te wachten op een veel dieper gaande discussie. 

 

Interessante artikelen

De IS-beweging heeft een tweede westerling onthoofd. Na de Engelse journalist verloor nu een Amerikaazichse reporter het leven. De boodschap die de onthoofding begeleidde is duidelijk. “Laat ons met r


Een jaar heeft 365 dagen of 8760 uur. Wie 75 jaar oud wordt, leeft al met al 657.000 uren. Mensen, die dit voor het eerst horen en het getal tot zich door laten dringen, schrikken bijna allen. Een men


De Europese Unie wordt als proces tot vereniging van Europa wel verdedigd met het argument, dat dit oorlogen moet voorkomen. Dat is ook mijns inziens het beste argument om te pogen die eenheid te vorm