Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een vergelijking tussen de grootmachten maakt duidelijk dat een Europees leger vooralsnog onbestaanbaar blijkt, als het al op zich  wenselijk zou zijn.

Amerika kent enorme verschillen in cultuur tussen de staten of noem het provincies.  Florida of Texas of Californië hebben niets met elkaar. Sommige staten zouden zelfs nog onafhankelijk willen zijn. Een eigen land{je} vormend. Maar hoe verschillend ook ze hebben dezelfde Grondwet en regering. Het zijn de taal, de dollar en hun oorsprong als relatief nieuw land dat hen verenigt. Ze hebben hun eigen jonge geschiedenis en zijn onbezoedeld door eeuwenoude inmenging van andere landen. Ter verdediging dient het leger dat eenheid en trots als pijlers heeft. Het is bovendien oppermachtig. Die oude wereld moet van hen afblijven. Hierin zijn ze zeer eensgezind.

Rusland is een meer kwetsbare eenheid en dat laatste vooral dankzij de macht van het leger. Door zijn gigantische grondgebied zijn de culturele verschillen, de talen en het gevoel van regionale eigenheid enorm. Tegelijk grenst het land aan enige tientallenandere landen die afwisselend Russisch of autonoom waren en tegen welke het zich moet verdedigen, zeker aan de zuidflank.  Taal en munteenheid, noch gemeenschappelijke cultuur verenigen of spelen een grote rol op het wereldtoneel.  Het zijn het leger met een dominante regering die Rusland tot een eenheid bestempelen. Europa hoe verdeeld ook is eigenlijk in hun ogen slechts een groot schiereiland vol betrekkelijk kleine volkeren met elk eigen grondgebied. Niet bedreigend, behalve door die Amerikaanse ruggesteun, die bovendien niets vooraf afstemt, maar zeer eigengereid is. De Russische bevolking met 200 miljoen zielen gaat aan massa's elders ten onder.

China is door zijn taal, andersoortige lettertype en woordvormen  hoe uiteenlopend ook en de strakke centrale regering een eenheid. Die eenheid zit niet zozeer van binnen maar als onderscheid tegenover de rest van de wereld. Ook hier, net als in Rusland, heeft het leger een binnenlandse taak de eenheid te bewaren c.q. af te dwingen. Anders dan Amerika is China een paar maal binnengevallen door andere landen. Ook dat nijpt tot militaire waakzaamheid.

Amerika heeft om reden van zijn militaire status en economie ter verdediging grote vijanden van elders nodig, zelfs als die er niet direct zijn.. Te beginnen met Rusland, dat nooit een nabije vijand was, en nu gaandeweg ook China. Rusland heeft een vijandbeeld nodig omdat het anders zichzelf de schuld moet geven van een algehele armoede en maatschappelijke achterstand vergeleken bij Amerika en Europa. China heeft geen vijandbeeld nodig, maar zoekt de opstelling in de noodzaak tot een acceptabele economie voor zijn gigantische, meer eisende  bevolking. Gaandeweg groeit de behoefte aan een sterk leger, niet alleen voor het binnenland.

India komt op door mensenmassa en commercie.

Afrika en Zuid=Amerika zijn een verzameling  van soevereine landen die onderling grotelijks verschillen. Talen, geschiedenissen en culturen lopen sterk uiteen en geen land is zo machtig dat het andere kan domineren. Europa heeft een zo verdeelde geschiedenis, ook van onderling geknok, dat de eenheid teveel herinneringswonden kent en de culturaliteit een heksenpot is. De EU komt eerst en vooral voort uit de angst voor nieuwe oorlogen onderling. Er is geen land met een eigen leger sterk genoeg om alle EU-landen, laat staan heel Europa te overheersen. Verleden pogingen door Frankrijk en Duitsland faalden hopeloos.

Een Europees leger zou haaks op de Europese verscheidenheid staan en alleen werken als er ook een leidende Europese regering zou zijn. Voor de meeste lidstaten van de EU een vooralsnog ondenkbare centralisatie. Het zou bovendien de opstelling van Rusland niet wijzigen. Eerder grimmiger maken. De VS zou zich uit de NAVO moeten terugtrekken. Een samen optrekkend Amerikaans en EU-leger zou de twee andere grootmachten zeer verontrusten en tevens de rest van de wereld.  De legers houden elkaar in een sterke dreiggreep en dus zien we een internationale handelsoorlog ontstaan. Wie wordt op dat punt de grootste, eerste, sterkste? Rusland zal moeten afhaken. Mensenmassa, consumenten, worden de nieuwe legers. Munteenheden zakken weg in digitale becijferingen, waardoor banken de geldlegers mede gaan vertegenwoordigen. We zien de schermutselingen daarvan al plaatsvinden.

Afrika lost zich deels op, doordat hun bevolkingen, hun mensen en bewoners uitzwermen naar de ‘betere’ delen. We zien sommige landen in Europ zich al teweerstellen door a. nieuwkomers te weigeren en b. subsidie te zetten op eigen kinderaanwas.

We hebben dus straks vechtlegers, digitale geldlegers, commerciële legers en mensenlegers. Met de aloude geloofslegers komen we dan op 5 krachtgroepen. Eens zien wie het gaat winnen in de ruimte.