Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het juiste gebruik van taal,hoe moeilijk ook,  is van eminent belang, zeker als het om oordelen gaat en meningen. Een buitenlander is iemand uit een ander land dan het eigen land. Toch zien wij een Belg niet zozeer als een buitenlander. En ook een Duitser of een Fransman niet. In tegenstelling tot een Ghanees of 40 jaar geleden een Japanner. Buitenlanders worden niet per se als onwenselijk beschouwd. Zeker niet als het om toeristen gaat.

Met het woord vreemdeling sluipt een versterking van het gevoel binnen. Vreemdelingen zijn mensen die we niet kennen en met wie we nog geen vertrouwensrelatie hebben. Op zin best beoordelen we deze mensen als neutraal of mogelijk interessant vanuit cultuur en gewoontes. Maar zij moeten hier niet willen blijven. Op vreemdelingen zitten we doorgaans niet te wachten.

Die verschillen maken dat we heel goed moeten weten welk woord we wanneer gebruiken. Asielzoekers ontmoeten sympathie als zij vluchtelingen zijn, die hun land willen verlaten op zoek naar levensbehoud, veiligheid en voedsel. Daarmee kunnen we ons gemakkelijk vereenzelvigen. Zijn het kinderen dan helemaal. Zijn het asielzoekende gelukzoekers, dan is de ontvangstbereidheid aanzienlijk minder. Gelukzoekers zijn we allemaal. Op avonturiers, wat een synoniem is, zitten we andermaal niet te wachten Bouw in je eigen land maar een goede gemeenschap op.  Wij hebben er ook een paar eeuwen over gedaan, is stilzwijgend de opinie. En naarmate de problmen toenemen, soms niet zo stilzwijgend.Het  eigen levensbehoud begint dan op te spelen.

Populisme is een richting uit de Franse literatuur van omstreeks 1930, verklaart Van Dale, die belangstelling vroeg voor het leven van de lagere volksklasse. Wat is daar mis mee? Maar zo worden populisten heden ten dage niet beschouwd. Het woord heeft een negatieve klank gekregen en wordt als scheldwoord gebruikt, ook als de aangesprokene strikt sociale bedoelingen heeft en zich antikapitalistisch opstelt. Iemand wordt dan populist genoemd omdat deze uit is op volksgewin in de politiek bijvoorbeeld. Alsof leden van andere partijen niet op gewin uit zijn. Goedkope beloftes als verwijt kijken dan bij deze aanduiding om de hoek. Alsof niet  nagekomen beloftes van henzelf de facto niet kwalijker zijn? {kwarteje van Kok, 1000 euro voor elke Nederlander van Rutte}

Betekenisgeving en interpretatie  zijn uiterst kwetsbare taalgebruiken, waarbij subjectiviteit onterecht veelal de boventoon voert. Anders dan bij getallen zijn woorden veel plooibaarder of rekbaarder. Ik zie echter dat tegenwoordig ook met getallen en hoeveelheden wordt gemanipuleerd door van procenten over te gaan op nominale hoeveelheden of omgekeerd. 50.000 proefverloven per jaar leveren slechts 1,5 procent aan recidive op. Ja, maar dat zijn dan nog altijd 750 gevallen. Die overgang wordt in een betoog gebruikt om op gevoelens te spelen. Zoveel verloven en dan zo weinig herhalingen?  50.000 en 750 zijn geen kwalificaties maar kwantificeringen. Je hoort in geval van TBS-missers dan ook heel vaak gelijk aansluitend iemand zeggen, maar natuurlijk is elke misser er één teveel.  Ja, en wat willen we nu als doel of resultaat van proefveloven? Nul recidive, anderhalf procent of nul verloven.

Dat nu is ook zo bij foute interpretaties en dwingt dus taal zeer zorgvuldig te gebruiken. Een foute interpretatie in de media/journalistiek vermenigvuldigt zich sneller dan konijnen. Dat geeft kranten en televisie en internet een zware verantwoordelijkheid. En vooral ook de talkshows. Alleen het woord show al. Veel onderwerpen mogen nooit het onderwerp worden van een show.Op staatstelevie nota bene!!