Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Onder de kop ‘Overige’ vermeldde informatie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie de zwaarste misdrijven van asielzoekers c.q. allochtonen, let wel voor zover zij verblijven in centra.

Ik hanteer altijd vijf pilaren waaraan informatie moet voldoen wil het tot vertrouwenwekkende communicatie leiden. Dit zijn: tijdigheid, begrijpelijkheid, feitelijkheid, verfifieerbaarheid en waarachtigheid.

De lijst en bekendmaking van wandaden door staatssecretaris Harbers voldoet hieraan niet. Een simpele toets volstaat. Waarom passen voorlichters die niet toe?

Tijdigheid. Het ministerie loog naar de krant toen het zei de gegevens niet te hebben en naar de politie verwees. De gegevens waren al weken bij het ministerie. De lijst zelf is niet goed begrijpelijk als onder het kopje ‘Overige’ nota bene de zwaarste wandaden zijn gerangschikt.

Feitelijkheid rammelt. Een leugen kan nooit feitelijkheden bevatten. De verifieerbaarheid op het eerste gezicht faalt als het ministerie in eerste instantie ontkent over de feiten te beschikken en vervolgens onder de kop ‘Overige’ de belangrijkste daden schaart.

Zowel de reactie naar de vragende  krant als de latere uitspraken van Harbers voor de interviemicrofoon blinken niet uit door waarachtigheid.

Aan hoeveel informatieve waarheid en werkelijkheid moet het bij berichtgeving schorten voordat een verantwoordelijk staatssecretaris en de des betreffende ambtenaren van hun baan worden ontheven. Zij hebben immers het vertrouwen in de regering zwaar geschaad. Een soort doodzonde in deze gevoelige tijden.

Kan dit verbeteren? Jazeker, voer die pilaren in als permanente toetsstenen. Dit communicatie-advies kan Harbers mogelijk nog redden.

Interessante artikelen

Schuldaflossing zou een erezaak moeten zijn voor de Grieken. Het zijn geen Spartanen. Het IMF stelt voor een deel van de schulden kwijt te schelden en nog eens 50 miljard euro in ……ja, waarin eigenlij


Het duurde tot 2018 voordat er een tv=programmaserie geheel werd gewijd aan wat er zoal verdiend wordt. Wat mij trof, is dat we al decennia een duidelijk beeld hebben van lerarensalarissen, loddgieter