Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

 

In Twente ligt een man al  meer dan 100 dagen in een ziekenhuis. Er is elders geen plek voor hem. Thuis worden behandeld is geen optie. Een verzorgingstehuis is onvoldoende geëquipeerd voor wat hij specialistisch nodig heeft.

Wat nu en hoe it dat in de toekomst?

Wel dat wordt erger. Want naarmate we specialistischer worden krijgen we meer patiënten die thuis onvoldoende behandeling kunnen krijgen. Ziekenhuizen zullen hierdoor steeds meer ‘supergevallen’ krijgen. Kosten en personeelsvragen stijgen aanzienlijk.

De wetenschap zal steeds dieper en deskundiger kunnen behandelen, maar ziekenhuizen hebben zo hun begrenzing. Financieel en personeel. We moeten dus minder langer behandelen of naar robotinstituten toe moeten. Het is ondoenlijk een samenleving te hebben die voor de ene helft vitaal is en inzetbaar en voor de andere helft kwakkelt en behoeftig is en die vitale mensen nodig heeft.. Met andere woorden we moeten bereid zijn eerder dood te gaan en niet allemaal te streven naar boven de 100 jaargrens tenzij we accepteren dat er al eerder diepgaand aan ons wordt gesleuteld. Al op DNA en foetusniveau. Kortom we moeten voor kleine godjes gaan pelen met een jaarlijkse APK-keuring. Voorts is een snelle vooruitgang en invoering van de ethiek nodig.

Hier mensen tot in de kleinst details blijven behandelen en elders mensen laten bombarderen (Yemen} of laten sterven van de honger en epidemische ziektes {Zuid-Soedan of in menig land in Afrika} is een tweewaardigheid in ethiek die geschoolde mensen niet langer kunnen billijken. We zullen naar een heel ander leef- en handelstelsel in de wereld over moeten gaan. Onze kennis en ethisch denken vereisen dit. En de logica ook. Hoe kunnen we ander onszelf menswaardig en humaan noemen?