Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een zwart gat kan nooit een selfie maken

Een door Einstein al voorspeld kosmisch verschijnsel is voor het eerst gefotografeerd. Als een gigantisch verdwijnpunt toont zich dit opzuigpunt, dat wil zeggen de gloeiende materie in de omgeving, dat tientallen miljarden lichtjaren van ons verwijderd is.

Het slikt alles op wat maar binnen een zekere straal in zijn buurt komt. Die zuiging is zo groot dat niets, zelfs geen licht eraan ontsnapt. Alleen aan de uiterste rand schijnt zich enig gebeuren af te spelen anders dan de eeuwige inhalerij. Een zwart gat groeit slechts en lijkt wel wat op een gigantische multinational.

Wanneer en waardoor zijn zwarte gaten ooit ontstaan? Er moet een oerknal aan vooraf zijn gegaan. Misschien is die hele oerknal wel een eerder zwart gat geweest, dat onder zijn eigen implosie is bezweken en uiteengespat, waarmee het heelal oscillerend zou zijn.

Hoelang gaan zwarte gaten mee? Wat speelt zich daarbinnen af? Slokt één reus uiteindelijk alles op? Ook de andere zwarte gaten. Heeft een opperwezen ook zwarte gaten geschapen, want Genesis zegt er niets over? En bevindt die hemel zich hier nog achter, want dan moet je er eerst nog maar voorbij zien te komen.

Zwarte gaten verzwelgen ook bewoonde werelden. Dus wie weet wat er al is verzwolgen? We kunnen er dus maar beter uit de buurt blijven. Zo niet dan hebben we echt een klimaatcrisis bij de hand. Er schijnen ook nog echte, heel kleine zwarte gaten te bestaan. Dat moeten dan schatkisten zijn. Als we dit gefotografeerde exemplaar nu goed bestuderen, komen we er misschien nog eens achter waarheen en waarin uiteindelijk ons geld verdwijnt. Ik bepleit dat alle politici natuurkundigen worden. Economische natuurkundigen. Vooral in het duister valt veel te ontdekken.

Interessante artikelen

Al sinds meer dan 2500 jaar dalen denkers en wetenschappers af in de wereld van het superkleine. Lange tijd gold de gedachte dat atomen als ondeelbare micromaterie de kleinste eenheden vertegenwoordig


We hebben het in Keulen horen donderen

Onaanvaardbaar, afschuwelijk, niet te tolereren en zo nog wat kwalificaties, vielen te lezen en te horen over de massale aanval op de vrouwelijke vrijheid en wa


De Las Vegas-schutter had meer wapentuig dan je nodig hebt om jezelf te beschermen, zoals het argument luidt waarmee de Amerikaanse NRA (rifle association) het recht op persoonlijk wapenbezit verdedig