Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Mannen zijn mensen en vrouwen zijn onmensen.

Deze zin zal door, naar ik hoop, de overgrote meerderheid van lezers worden verafschuwd. Toch is dit wat bijkans elke dag nagenoeg door velen wordt uitgesproken. Onmensen als aanduiding ligt voor mij dicht aan tegen woorden als ongelovigen of atheïsten.

We hebben gelovigen en ongelovigen, religieuzen en atheïsten, godgelovigen en goddelozen. Waarom worden neutraal denkende mensen altijd uitgedrukt in een negatie van wat zij niet zijn? Zelfs het woord seculier dat soms wordt gebezigd is niet vrij van religieuze connotaties. Waarom hebben we geen eigen woord voor ongebonden denkers? Mensen aanduiden door een negatie, dat wil zeggen het tegendeel van een bestaande groepering, is de grootste discriminatie die ik ken.

De vereniging van Vrijdenkers hanteren een woord, dat op eigen benen staat, maar dat als zodanig in het dagelijks verkeer en de media spaarzaam wordt gebruikt. Ik maak mij sterk dat als je mensen vraagt wat een vrijdenker is, deze persoon geen juiste definitie of betekenis te berde zal brengen.

Blanken en negers mag niet meer. Terwijl dit neutrale aanduidingen zijn. Die ten onrechte een bijklank kregen. Woordelijke pogingen tot onderscheiding. Witten en zwarten klinkt voor mij veel negatiever dan blanken en negers. Ook al omdat veel negers in mijn ogen helemaal niet zwart zijn. Net zoals als Chinezen niet geel zijn en indianen niet rood. Dat laatste verbind ik veel eerder aan doorgelegen Engelsen tijdens een lange Spaanse vakantie.

Zijdie zeuren over het woord negers en aanverwante termen, die zogenaamd iscrimineren, laten de grootste wanaanduiding ongemoeid. 

Interessante artikelen

Elke dreiging van wie dan ook waar ter wereld, die leidt tot een militaire escalatie moet te allen tijde worden vermeden. Zo zouden we het willen, maar zo gaat het maar al te vaak niet. Bij de huidige


Iedereen die aan een kant staat heeft de neiging te denken dat hij aan de juiste kant staat. Dit leidt onherroepelijk tot polarisatie. Het eigen gelijk wordt heftig verdedigd. Soms letterlijk uitgevoc


Niets is voor mij het meest interessante woord dat er bestaat. Het duidt namelijk niets aan. Ook niet iets dat we ons kunnen voorstellen. En toch benoemen we die onvoorstelbaarheid. We hebben ook woor