Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Mannen zijn mensen en vrouwen zijn onmensen.

Deze zin zal door, naar ik hoop, de overgrote meerderheid van lezers worden verafschuwd. Toch is dit wat bijkans elke dag nagenoeg door velen wordt uitgesproken. Onmensen als aanduiding ligt voor mij dicht aan tegen woorden als ongelovigen of atheïsten.

We hebben gelovigen en ongelovigen, religieuzen en atheïsten, godgelovigen en goddelozen. Waarom worden neutraal denkende mensen altijd uitgedrukt in een negatie van wat zij niet zijn? Zelfs het woord seculier dat soms wordt gebezigd is niet vrij van religieuze connotaties. Waarom hebben we geen eigen woord voor ongebonden denkers? Mensen aanduiden door een negatie, dat wil zeggen het tegendeel van een bestaande groepering, is de grootste discriminatie die ik ken.

De vereniging van Vrijdenkers hanteren een woord, dat op eigen benen staat, maar dat als zodanig in het dagelijks verkeer en de media spaarzaam wordt gebruikt. Ik maak mij sterk dat als je mensen vraagt wat een vrijdenker is, deze persoon geen juiste definitie of betekenis te berde zal brengen.

Blanken en negers mag niet meer. Terwijl dit neutrale aanduidingen zijn. Die ten onrechte een bijklank kregen. Woordelijke pogingen tot onderscheiding. Witten en zwarten klinkt voor mij veel negatiever dan blanken en negers. Ook al omdat veel negers in mijn ogen helemaal niet zwart zijn. Net zoals als Chinezen niet geel zijn en indianen niet rood. Dat laatste verbind ik veel eerder aan doorgelegen Engelsen tijdens een lange Spaanse vakantie.

Zijdie zeuren over het woord negers en aanverwante termen, die zogenaamd iscrimineren, laten de grootste wanaanduiding ongemoeid. 

Interessante artikelen

Ben ik ouderwets aan het worden? Ik heb een hekel aan capuchons. Die hoofd en gezicht verhullende slordige deksels, wanneer het niet gaat om felle winterkou en kinderhooofdjes. Ik houd van een open en


V: Wat is corruptie?

A: Verdorvenheid. Omkoopbaarheid. Oneigenlijk gebruik, vaak in relatie tot geld en gewin.

V: Komt het veel voor?

A: Een recent onderzoek laat zien dat in alle landen corruptie


2015 was eigenlijk een Jaar van Hoe het niet moet. Ik ga u niet lastig vallen met een opsomming van alle negatieve gebeurtenissen. U weet het langzamerhand allemaal wel, als was het maar omdat kranten