Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De meeste glukszoekers van elders ijn rond de 20 jaar of wat ouder als ze Nederland binnenvallen.. Dat betekent dat zij de eerste20 jaar de opvoeding van ouders en school in de nederlandse normen en waarden en cltuur hebben gemist. De meest cruciale periode dus. Niet meer in te halen.  Een hiaat in de onwikkeliing tot volwaardige integratie. Ikhoor daar vrijwel geen deskundige over.  En acht dit zeer vreemd. Kamerledenhebben er al helemaal geen oog voor. Een blunder van de eerste en oogste orde.

Interessante artikelen

De Panama-affaire toont verschillende invalshoeken. Deels is er sprake van legaal gedrag, deels van belastingontwijking of –ontduiking. Het laatste is verboden en leidt tot de conclusie dat er steenri


‘U hebt het recht te zwijgen. Alles wat u zegt kan door derden tegen u worden gebruikt in de arena van openbaarheid.’ Deze variant op de Anglo-Amerikaanse politietekst, waarbij een verdachte op zijn r


Het conflict betreffende het vermeende gifgasgebruik in de Syrische burgeroorlog geeft niet alleen een treffend inzicht in de internationale politiek, maar ook in de strategie en tactiek van woorden e