Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De pedofielenvereniging Martijn is door de Hoge Raad verboden. Een groep van bekende schrijvers, wetenschappers en anderszins bekende Nederlanders protesteerde hiertegen. Hun argumenten berusten op twee grondrechten: het recht op vereniging en het recht op de vrijheid van meningsuiting. Zij achten beide rechten en zeker het tweede een zo hoog maatschappelijk goed, dat het gedrag en de mening van Martijn moeten worden geaccepteerd.Ik ben zo vrij er een andere mening op na te houden en wel om

Lees meer...

Frankrijk is boos en verbolgen over de Nederlandse verwerving van aandelen in AirFranceKLM. Ik zou Macron antwoorden: Beste Pesident, wij achten u intellectueel genoeg om het zelf al te begrijpen.Maar ten overvloede: De Franse Staat beschikt over 100 procent aandelen van werkmaatschappij Air France en ongeveer 14 procent van de aandelen in de Holding. In Nederland waren deze percentages respectievelijk nog geen 5 procent in werkmaatschappij KLM en 0 in de Holding Wat snapt u niet? Beide

Lees meer...

Het heeft er veel van weg, dat een aantal maatschappelijke situaties aan het einde van hun levensfase komt. Waardoor  precies, weet ik niet, maar de groeiende mondigheid door toegenomen scholing en informatieverkeer kan heel goed een deel van de oorzaak zijn.De Me too-ophef of is het opstand. Mannen die hun macht gebruiken om seksueel te intimideren waren er altijd al. Zijn er nu meer machtige, rijke mannen of zijn er meer vrouwen op weg naar een beroepspositie of beide, waardoor die

Lees meer...

De techniek heeft de morele resultaten van oorlogsvoering dramatisch verslechterd. Meer dan ooit in de geschiedenis zijn in de moderne oorlogsvoering burgers in veel grotere aantallen slachtoffers dan soldaten. Het neerhalen van de MH17, achteraf een ten hemel schreiende blunder of niet, is er voorbeeld van. Was de Eerste Wereldoorlog nog vooral een zinloze loopgravenstrijd, waarin soldaten het leven lieten, in de Tweede Wereldoorlog met haar nieuwe militaire technologie sloeg de balans al

Lees meer...

Gisteren (16 nov) ontspon zich tijdens een bijeenkomst van communicatiedeskundigen een interessant debat, aangezwengeld door de gastvrouw. Het vertrekpunt vormde de vraag: als het zo is, dat er een beweging op gang komt, die het maatschappelijk wenselijk acht, dat we van een ik-gerichte (me) economie naar een wij-gerichte (we-economy) overgaan, welke bijdrage zou hieraan dan door communicatoren kunnen worden geleverd?Of het zo is, dat met die overgang van ‘me’ naar ‘we’ een begin is gemaakt

Lees meer...

Het nu voorgestelde Belastingplan voorziet een stelselherziening, waarbij aan de andere kant de belastingen omlaag gaan en aan de ene kant omhoog. Briljant, de zogenaamde wipwap-doctrine. Straks zal onherroepelijk blijken dat sommige groepen er een licht voordeel bij hebben en dat andere er eerder op achteruitgaan. De BTW, belasting toegevoegde waarde, gaat in veel gevallen omhoog. Zo wordt het to Be or not to Be. Mag ik dan ook verlangen dat die toegevoegde waarde toeneemt? Wat is eigenlijk

Lees meer...

Subcategorieën