Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ingewikkelde kwesties weergeven met een alledaags beeld kan heel verhelderend werken. Cartoons zijn hiervan een goed voorbeeld. Zelf probeer ik eerst de essenties van complificaties te ontdekken om deze vervolgens tot een algemeen bekend beeld om te zetten.Neem de grote ongelijkheid in de wereld als het gaat om de verhoudingen aangaande leven en welzijn, die we terugvinden in bezit van geld {rijkdom en armoede} of eten {overdaad en honger}.Het is klinkklaar dat wij in wat we het westen

Lees meer...

Zijn we in Nederland nu helemaal van de ratten besnuffeld? 190 Landen stellen een overeenkomst op die we kennen als het Akkoord van Marrakesh. Hierin staan allerlei afspraken over het verkeer van mensen tussen landen. En dan heet het dat die afspraken niet bindend zijn?We zijn derhalve volledig afgedwaald van de afspraak dat een afspraak heilig is? Dit bindend zijn is nu juist de kern van een afspraak. Ooit was het immers zo, dat we niets op papier konden zetten of het niet deden maar dat

Lees meer...

Er is onmiskenbaar een teneur om korte zinnen te schrijven. De moderne media en hun kosten leggen hun format dringend op. Wie twittert een mooie zin van 50 woorden? Het argument is dat men in een lange zin onderweg de draad kwijt raakt. En dat de boodschap niet overkomt, als je het niet in twee, korte zinnen kan zeggen. In een goede lange zin hoeft niemand de weg kwijt te raken, die zich inzet en oefent. Je kunt als schaker één zet vooruit denken, maar ook vijf of zes. Het is altijd een

Lees meer...

De pedofielenvereniging Martijn is door de Hoge Raad verboden. Een groep van bekende schrijvers, wetenschappers en anderszins bekende Nederlanders protesteerde hiertegen. Hun argumenten berusten op twee grondrechten: het recht op vereniging en het recht op de vrijheid van meningsuiting. Zij achten beide rechten en zeker het tweede een zo hoog maatschappelijk goed, dat het gedrag en de mening van Martijn moeten worden geaccepteerd.Ik ben zo vrij er een andere mening op na te houden en wel om

Lees meer...

Communicatie is een woord dat vele betekenissen heeft. Het is daarom alleen al onhandig om jezelf een communicatiedeskundige te noemen zonder aan te geven waarop die deskundigheid betrekking heeft. Vergelijk het met een generale aanduiding als medisch-deskundige of juridisch-deskundige. Wat is precies diens kennisterrein? Een fiscaal jurist heeft beduidend andere kennis en werk dan de strafpleiter.Die verduidelijking in communicatie leidt onherroepelijk tot een aanvulling die een

Lees meer...

Het heeft er veel van weg, dat een aantal maatschappelijke situaties aan het einde van hun levensfase komt. Waardoor  precies, weet ik niet, maar de groeiende mondigheid door toegenomen scholing en informatieverkeer kan heel goed een deel van de oorzaak zijn.De Me too-ophef of is het opstand. Mannen die hun macht gebruiken om seksueel te intimideren waren er altijd al. Zijn er nu meer machtige, rijke mannen of zijn er meer vrouwen op weg naar een beroepspositie of beide, waardoor die

Lees meer...

Subcategorieën