Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Gisteren (16 nov) ontspon zich tijdens een bijeenkomst van communicatiedeskundigen een interessant debat, aangezwengeld door de gastvrouw. Het vertrekpunt vormde de vraag: als het zo is, dat er een beweging op gang komt, die het maatschappelijk wenselijk acht, dat we van een ik-gerichte (me) economie naar een wij-gerichte (we-economy) overgaan, welke bijdrage zou hieraan dan door communicatoren kunnen worden geleverd?Of het zo is, dat met die overgang van ‘me’ naar ‘we’ een begin is gemaakt

Lees meer...

Het nu voorgestelde Belastingplan voorziet een stelselherziening, waarbij aan de andere kant de belastingen omlaag gaan en aan de ene kant omhoog. Briljant, de zogenaamde wipwap-doctrine. Straks zal onherroepelijk blijken dat sommige groepen er een licht voordeel bij hebben en dat andere er eerder op achteruitgaan. De BTW, belasting toegevoegde waarde, gaat in veel gevallen omhoog. Zo wordt het to Be or not to Be. Mag ik dan ook verlangen dat die toegevoegde waarde toeneemt? Wat is eigenlijk

Lees meer...

Frankrijk is boos en verbolgen over de Nederlandse verwerving van aandelen in AirFranceKLM. Ik zou Macron antwoorden: Beste Pesident, wij achten u intellectueel genoeg om het zelf al te begrijpen.Maar ten overvloede: De Franse Staat beschikt over 100 procent aandelen van werkmaatschappij Air France en ongeveer 14 procent van de aandelen in de Holding. In Nederland waren deze percentages respectievelijk nog geen 5 procent in werkmaatschappij KLM en 0 in de Holding Wat snapt u niet? Beide

Lees meer...

Het rapport van de Commissie Deetman over het misbruik van kinderen binnen de instituties van de katholieke kerk en door haar geestelijken doet in feite hetzelfde als de vertegenwoordigers van die kerk en het instituut als geheel: verhullen.  Door veel te milde termen te gebruiken. Verder houdt de kerk er een kronkelredenering op na als het om imago gaat.Laat ik vooropstellen, dat de Commissie Deetman een  grondig onderzoek heeft gedaan naar de misstanden in de roomskatholieke

Lees meer...

De techniek heeft de morele resultaten van oorlogsvoering dramatisch verslechterd. Meer dan ooit in de geschiedenis zijn in de moderne oorlogsvoering burgers in veel grotere aantallen slachtoffers dan soldaten. Het neerhalen van de MH17, achteraf een ten hemel schreiende blunder of niet, is er voorbeeld van. Was de Eerste Wereldoorlog nog vooral een zinloze loopgravenstrijd, waarin soldaten het leven lieten, in de Tweede Wereldoorlog met haar nieuwe militaire technologie sloeg de balans al

Lees meer...

Eerder schreef ik op deze site, dat het gezegde “een beeld zegt meer dan 1000 woorden” een mythe is. Een beeld zonder tekst of toelichting leidt alleen tot pure interpretatie bij de ontvanger. Hiermee wordt de boodschap van het beeld ingevuld door de kennis, ervaring en actuele toestand van de kijker/ontvanger. Het is zelfreflectie en louter subjectief. Het beeld wordt geladen door de kijker. Recent vonden twee voorvallen plaats, die aangeven hoe voorzicht we moeten zijn met die subjectieve

Lees meer...

Subcategorieën