Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Aan nieuwe media kennen we inmiddels toepassingen als Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Linked-in, Games, Webcare, Snapchat.Op congressen en workshops wordt regelmatig besproken hoe hiermee om te gaan en gepresenteerd wat ze allemaal betekenen in het moderne communicatieverkeer.Ze hebben gemeen dat er geen woord Nederlands tussenzit. Nou en?, ze zijn hier niet bedacht of uitgevonden. Het is import. Dat hoort nu eenmaal bij een mondiaal informatieverkeer.Het zijn zonder enige

Lees meer...

(blog in vorm van dialoog: m is mening, am is alternatieve mening)M. Het is toch onaanvaarbaar dat Iraanse Veiligheidsdiiest in  Nederland twee Iraniërs heeft gedood!AM. Die twee hebben in hun land aanslagen gepleegd, waarbij titentallen doden vielen. Eën was er zelfs al voor veroordeeld. En Nederland geeft hun een verblijfsvergunning en laat ze ongemoeid. Dan negeren wij toch hun rechtsstaat?M. Terecht als je ziet wat voor verachtelijk regime daar zit?AM. Zij vinden ons regime

Lees meer...

Communicatoren heten experts te zijn als het gaat om communicatie. Kennis, houding, gedrag zijn de sleutelcomponenten. Noord-Korea uit zich verbaal, toont een houding en laat overduidelijk gedrag zien. De taal laat niets te raden over. De houding is overduidelijk. Het gedrag spreekt voor zich. Alarmlijnen worden verbroken. Fabrieken worden gesloten en Zuid-Koreanen worden geweerd. Toeristen wordt aangeraden Zuid-Korea te verlaten. Een aangekondigde raketlancering moet de aanvalskracht tonen

Lees meer...

Verkrachting is de ergste diefstal denkbaar: de onteigening van de vrije wil. Het is in zeker opzicht erger dan de dood. Hiervan is een slachtoffer zich een seconde na de daad niet meer bewust. Verkrachting draagt een mens echter een leven lang mee. Elke dag, ook al omdat in het nieuws deze wandaad regelmatig in geuren en kleuren wordt herhaald en vertoond. Of in films, die nota bene tot de vermaaksindustrie worden gerekend, want spannend.De rechtspraak gaat met deze lichamelijke en

Lees meer...

Wie zijn er medeschuldig aan de misdaad van Breivik? Het antwoord op die vraag betreft oorzakelijke verbanden. Zoals de invloed van derden. In strategische communicatie valt dit binnen de analysefase en de onderzoeksmethode van het causale veldmodel. Wat leert de Noorse tragedie ons?Elk woord gewijd aan de moordpartij van de Noor Breivik moet worden gewogen op een goudschaal. Voordat je het weet, ontleent iemand aan een zinsnede of zelfs maar een enkel woord argumenten pro of contra. Het

Lees meer...

Journalisten houden niet van woordvoerders, pr-publiciteitzoekers, beleidspromotiezoekende voorlichters en spin doctors. Toch congresseren communicatoren hier met enige regelmaat over. Al 40 jaar. Kunnen we een keer stoppen en tot iets belangrijkers overgaan?  Laten we de feiten accepteren.Onlangs vond er het zoveelste congres plaats waar een onderdeel gewijd was aan de boksrelatie tussen de communicatie en journalistiek. Congresorganisatie Corner-Stone zette het onderwerp weer eens op

Lees meer...

Subcategorieën