Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Iedereen stelt prijs op zijn privacy. Als we gezien en gehoord willen worden, dan begeven we ons in het openbaar en thuis geven we onszelf alleen maar bloot aan wie we vertrouwen in lijf en tekst.Privacy betekent: ik wil niet dat iedereen alles van mij weet. Ik wil niet dat iemand mij voortdurend beloert en controleert.Als wij zeggen, dat we graag ons eigen leven willen leiden is dat een privacy-opmerking. Wat we bedoelen is dat de overheid als onpartijdige en onpersoonlijke entiteit

Lees meer...

Social media het panacee voor alles? Gisteren heb ik voor de Hanze Business School gefungeerd als externe deskundige /examinator in afrondende interviews over hun onderzoekswerk, dat zij in scripties moesten indienen. Het ging in mijn geval om negen studenten uit het buitenland, die door een docent en mij werden bevraagd. Prima jongelui waren zij. De een toonde meer zelfzekerheid dan de ander, maar is dat niet altijd zo?Negen is op zich niet zoveel, maar wat opviel was, dat in alle gevallen

Lees meer...

IEen koopman of –vrouw prijst op de markt zijn of haar waren aan. (Eigenlijk zouden we hen verkoopmannen en –vrouwen moeten noemen). U gaat vrijwilllig naar die markt op eigen initiatief en neemt kennis van die aanprijzingen zolang of kort als het u uitkomt.Dat wordt anders als die koopman met u oploopt naar huis en onderweg bllijft jengelen. Laat staan als hij vervolgens nog tien keer op uw huisbel drukt of zelfs binnendringt. U zou er snel klaar mee zijn. Maar het verweer tegen reclame

Lees meer...

De PvdA heeft een ledental van circa 50.000. Daarnaast zijn er – hoeveel?- een miljoen Nederlanders die het gedachtegoed van de PvdA aanhangen. Dat zijn niet per se aanhangers van Samson, of van Spekman of van de PvdA. Het zijn mensen die zich zoals dit heet in het ‘linkse’ kamp bevinden. Mensen die eerder het socialisme een goed hart toedragen dan het kapitalisme, eerder het secularisme dan de orthodox kerkelijke richting. Wie de peilingen neemt voor wat ze zijn, constateert dat Wilders’ PVV

Lees meer...

 Wat een zielige organisatie is Schiphol geworden. Mensen die hun familieleden of gasten afzetten dan wel ophalen bij de aankomst- en vertrekhallen moeten gaan dokken voor een kiss and ride. Deze mensen besteden net hun geld met aankopen in de hal en vliegtickets. Die ga je toch niet nog eens uitknijpen. Die ontvang je als gasten. Het argument: het is te druk, brengt chaos en vervuiling!. En de luchthaven wil groeien? Juist die groei brengt chaos en vervuiling. Als men de paradox van

Lees meer...

Gesponsord en gesubsidieerd Nederland zucht onder bezuinigingen als naweeën van de financiële crisis. Is deze de enige factor of is er meer aan de hand? Is er sprake van een permanente wijziging of terugloop? Ik ben van mening van wel.In het patroon van financiële steunverlening (sponsoring en donaties) en de cultureel-maatschappelijke attitude zijn verschuivingen en veranderingen gaande, die geldelijke steun zoekende partijen voor grote problemen kunnen stellen.De financiële en tegelijk

Lees meer...

Subcategorieën