Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vorige week betoogde ik, dat beleid maken een kwestie is van kiezen. Kiezen tussen groeien of krimpen. Wat moet er groeien, wat kan er krimpen is de keuzevraag bij beleidsvorming. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn, wordt de keuze lastig, niet waaruit moet worden gekozen. Het keuzetableau ligt bij nadere beschouwing al voor u. Er is namelijk vrijwel altijd sprake van een keuze tussen groei of vermindering van de verschillende bedrijfs- en organisatiemiddelen en die kent u. Het zijn wat de

Lees meer...

De regering met premier Rutte voorop gaat voor dit jaar uit van circa 1 miljard euro aan kosten voor de opvang van circa 40.000 asielzoekers. Den Haag weigert het volk scenario’s voor te houden. Wat in dit geval reëel zou zijn. De regeringscoalitie wil niet af van die schatting, omdat er anders onherroepelijk getornd moet worden aan de 5 miljard euro belastingverlaging die aan de Nederlandse samenleving is toegezegd. Doet men dit wel dan is een verkiezingsdreun te verwachten voor de toch al

Lees meer...

Zo maar wat zomerse opmerkingen ter overdenking bij de cocktail in de tuin of op het balkon.We kunnen die salarissen van voetballende vrouwen en mannen ook gelijktrekken door die van de mannen naar het niveau van de vrouwen te brengen.Als de verleiding om mobiel of i-phone in de auto tijdens het rijden te gebruiken voor sommige mensen onweerstaanbaar is, kan die neiging ook worden bestreden door als boete de onttrekking van het rijbewijs voor het leven in te voeren. Dus misbruiker: nu je

Lees meer...

Sinds enige jaren is het begrip vertrouwen met grote regelmaat onderwerp van beschouwingen in de media. Niet omdat we dit pas nu ontdekt hebben. Vertrouwen is van alle tijden en nooit weggeweest als een zeer essentiële factor in relaties. Het woord duikt in deze tijden vooral op als slachtoffer van grote wandaden. Het vertrouwen is beschaamd, beschadigd of vernietigd door politieke machinaties, door de bankencrisis, door afluisterpraktijken van kranten en de Amerikaanse NSA, door gebroken

Lees meer...

Een aanzet om te komen tot een overzicht van wetmatigheden, die ten grondslag liggen aan het informatieverkeer, ten einde te geraken tot een meer exacte benadering van het communicatieproces. Als definitie voor communicatie wordt gehanteerd: de uitwisseling van informatie. Deze definitie omvat ook anorganische en organische, niet-menselijke communicatie.Een stelsel van fundamentele informatiewetten beschrijft alle communicatie.Communicatie vertoont een regelmatig en voorspelbaar

Lees meer...

Het is een taalverschijnsel dat de betekenis van woorden verandert in de tijd. Als evenwel begrippen, die in oorsprong iets heel specifieks aanduidden te ver worden opgerekt of modieus worden gebruikt, ontstaan er misverstanden, verliest de gebruiker aanzien of vervallen zij tot betekenisloosheid. Ik geef drie voorbeelden: strategie, paradigma en communicatie. Allereerst strategie. Dit woord is van militaire afkomst en kreeg de betekenis van een militaire aanpak, die moest leiden tot het

Lees meer...

Subcategorieën