Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Organisaties, of het nu overheidsdiensten zijn of bedrijven, houden van eenrichtingsverkeer. Hun houding is als die van bewoners van een huis met eenzijdige ramen. Zij willen graag naar buiten kijken en zien wat daar gebeurt om met die inzichten en kennis vervolgens binnenshuis hun voordeel te doen en er naar buiten toe gebruik van te maken. Het is niet de bedoeling dat buitenstaanders of dit nu familieleden zijn, buren of vreemde passanten, naar binnen kijken. Dat kijken wordt beschouwd als

Lees meer...

De Troonrede bleek een goednieuwslezing. Samengevat: het gaat goed met Nederland. En het kan nog beter. Daar gaan we ook aan werken. Ofte wel behoorlijke financiële investeringen in sectoren die achteruit zijn gehold.Edoch, de eerste zinnen hadden ook kunnen luiden: Onze staatsschuld bedraagt nog altijd circa 400 miljard euro. We lopen wat in, maar in dit tempo duurt het nog 40 jaar voordat we die schuld de baas zijn. Dus nooit want het gaat nimmer onafgebroken goed. De tweede benadering

Lees meer...

Met Curaçao, waar de regering corrupt is en de politieke cultuur abominabel, is een groot belang gemoeid, want Curaçao ligt strategisch. Volgens de politiek maakten we ‘harde’ afspraken toen we 1,4 miljard euro schuld kwijtscholden, maar de net vertrokken leider Schotte, veegde daags na tekening en ontvangst van het bedrag, de harde afspraak van tafel. Wat betekent hard in dit geval? Welke sanctie heeft Nederland bij het niet nakomen van die afspraken. Niets, nana, niente. 1,4 Miljard het

Lees meer...

Ajax toont na jarenlange afwezigheid in Europa topklasse in drie achtereenvolgende duels met hoogstaande en verhoudingsgewijze steenrijke Europa-concurrenten. Daarvoor alle lof. Ten Hag is ineens een wereldtrainer. Hoezo? Waarom bleek dit bij Utrecht da al niet?Net als Michels indertijd met Ajax, in die roemruchte jaren ‘70 beschikte over Cruyff, Keyzer, Swart en Krol als hoogstaande voetballers, beschikt Ten Hag nu over een aantal, jonge, zeer getalenteerde spelers. Ten Hag  bracht

Lees meer...

Iedereen die aan een kant staat heeft de neiging te denken dat hij aan de juiste kant staat. Dit leidt onherroepelijk tot polarisatie. Het eigen gelijk wordt heftig verdedigd. Soms letterlijk uitgevochten. We kennen dit als tegenstellingen: wit-zwart, links-rechts en meningsvrijheid- woordknechting.Dat is geen nieuw fenomeen. Het is van alle tijden. Niets voor niets spreken we van een Gulden Middenweg. Niet omdat het midden van goud is en daarmee de beste weg. Wel omdat zich meer mensen op

Lees meer...

Iedereen stelt prijs op zijn privacy. Als we gezien en gehoord willen worden, dan begeven we ons in het openbaar en thuis geven we onszelf alleen maar bloot aan wie we vertrouwen in lijf en tekst.Privacy betekent: ik wil niet dat iedereen alles van mij weet. Ik wil niet dat iemand mij voortdurend beloert en controleert.Als wij zeggen, dat we graag ons eigen leven willen leiden is dat een privacy-opmerking. Wat we bedoelen is dat de overheid als onpartijdige en onpersoonlijke entiteit

Lees meer...

Subcategorieën