Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als het patroon van opeenvolgende aandacht voor specifieke tijdgebonden onderwerpen en aanpak zich voortzet, is dus een volgende stijl in aantocht over een jaar of tien. Dat is een ritme, dat in gang wordt gezet door diegenen, die du moment dat iets begint aan te slaan en te beklijven al uitkijken naar een opvolging, omdat zij weten dat de concurrentie het nieuwe zal bevliegen als vers blootliggend vlees. Je hebt visionairen en trendsetters.Er is een groot verschil. Trendsetters werpen zich

Lees meer...

Meningsuiting maakt het onwaarneembare fysiek. Wie voor zichzelf alle vrijheid claimt, laat voor een ander geen territorium meer of moet uit het principe van gelijkheid anderen die vrijheid ook gunnen. Als dit werkelijkheid zou zijn, dan is er reden tot grenzen aan de claim op vrijheid. Tenzij het begrip vrijheid zou inhouden dat er überhaupt geen grenzen meer zijn. Waarover hebben we het dan? Een dergelijke opstelling biedt vooralsnog geen uitzicht op samenleving. Dan kan men immers stellen

Lees meer...

De kern van mijn betoog in de reeks Via Victoria over strategie is mijn pleidooi deze term niet te lichtvaardig te gebruiken. Niet in het algemeen en zeker niet als het om communicatie gaat. Na een korte recapitulatie van het voorgaande geef ik twee voorbeelden waaruit het verschil tussen beleid, aanpak en strategie moge blijken. Zeer uiteenlopende: eerst de Rabo en haar nieuwe aanpak, vervolgens Amerika en de keuze voor luchtaanvallen op IS-strijders. RecapitulatieDe van oorsprong

Lees meer...

Volkswagen heeft gesjoemeld. Daar lijkt het sterk op. Hoe en waarom precies moet nog worden vastgesteld? Maar de vrije val van aandelen deed het bedrijf al meer dan 70 miljard euro in waarde dalen. In luttele dagen. Iedereen zal zich afvragen waarom dit gezonde bedrijf een dergelijk risico heeft genomen. Tegelijk met het VW-imago deelt de hele Duitse auto-industrie in de malaise en zelfs Duitsland als een natie. Het imago als betrouwbaar, technisch en degelijk land is aan diggelen. Imago is

Lees meer...

Zou het Centraal Plan Bureau eens uit kunnen rekenen hoeveel mensen Nederland nodig heeft om dit land te laten draaien op een beschaafd welvaartsniveau? Anders gesteld: voor hoeveel mensen is er werk?  Dus ook, voor hoeveel niet? En als je meer mensen dan werk hebt, wat kan die overschietende groep dan doen zonder zich te vervelen? Maar nog veel verontrustender: hoeveel communicatiedeskundigen hebben we nodig?Eerst even wat cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland

Lees meer...

Soms is niets zo verraderlijk of verwarrend als het gebruik van grote getallen en percentages. Een Turkse Nederlander in Zeeland deed twee PvdA-ers opstappen. Wat zei hij? Wij moesten de gebeurtenissen in Turkije vanuit het Turkse perspectief zien en daarmee relativeren. De zuivering van 80.000 Turkse rechters, docenten, agenten etc. moest worden afgemeten aan de totale bevolking van Turkije. Een groot land immers.Wat hij impliceerde is dit. In Turkije wonen bijna 80 miljoen mensen. 80.000

Lees meer...

Subcategorieën