Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In Amerika wordt een BA-er (bekende Amerikaan) beschuldigd van seksueel machtsgedrag en in Nederland volgt een kleine lawine van openbaringen. Zo werken media als vermenigvuldigingsinstrument. Vroegere uitingen van dit wangedrag, neem Polanski, bleven beperkt tot die op zich staande voorvallen. Nu giert het door het land. Blijkbaar was de tijd er rijp voor alsof de emancipatievulkaan tot uitbarsting komt. Het werd hard tijd mijns inziens.In die uitingsparade komt een scala van gradaties

Lees meer...

De grenzen als het gaat om terrorisme zijn teruggetrokken tot betonblokken bij kerstmarkten, drukbezochte festivals en andere massabijeenkomsten. Samen met extra agenten of militairen uitgerust met geweren in plaats van pistolen zijn zij de laatste verdedigingslinie tegen geradicaliseerde enkelingen of een groepje fanaten.In militaire termen heet dat terugtrekking, terreinverlies of laatste weerstand. En nog gaat het mis. Het is een aloude ervaring, tegen de enkeling die bereid is zelf zijn

Lees meer...

Is het werkelijk? Deze vragende uitroep wordt meer en meer realiteit. Schijn, illusie en perceptie overheersen het communicatieproces. Imago en virtualiteit cumuleren naar een can-be samenleving. Is het spelen met woorden? Semantiek? Of gaan we tastend door het licht?De ideeënleer van Plato stelde, dat de mens de echte werkelijkheid niet kon zien. Achter de wereld van tastbare en zichtbare dingen ging een universeel ideeënrijk schuil. Wat wij, mensen, waarnemen, is slechts een afspiegeling

Lees meer...

Geen woorden maar daden. Nederland toont zich krachtig. Politieke correctheid leidt tot hersenverweking. De WRR en CBS, beide overheidsinstanties, stellen voor het woord allochtoon te schrappen.Allochtoon zou teveel als denigrerend woord worden gebruikt. Consequent zouden we dus ook het woord autochtoon moeten verwijderen.Hun denklijn is mij onbegrijpelijk. Als allochtoon als scheldwoord, negatieve groepsaanduiding, discriminerend of zelfs racistisch kan worden gebruikt, moeten ze bij die

Lees meer...

De NRC-columnisten zijn buitengewoon goede adviseurs als het om grote onderwerpen gaat. Ik kan niets anders zeggen. In andere kranten verschijnen ook prima columns, maar die kan ik niet aanhalen. Ik heb maar één krant.Hun analyses en meningen zijn een verademing in vergelijking wat hun collega-journalisten doorgaans aan realiteiten moeten melden. Als er geen kranten waren (en soms televisie) zouden politici onopgemerkt hun verhullende gangen kunnen gaan.Rutte’s open brief als advertentie

Lees meer...

In de twijfel over wel of niet ingrijpen in Syrië zijn de landen, die humanitaire overwegingen hebben om in actie te komen nu de slachtoffers onder de burgerbevolking in aantal toenemen in een eigen verkozen dwangpositie terecht gekomen. Tegelijk ontstaat er door openbare communicatie een ongewild voordeel voor het zittende regime. Zou communicatie op strategisch niveau kunnen meespelen?Legaal ingrijpen om de Syrische bevolking, die opstandig is en hardhandig tot onderwerping wordt

Lees meer...

Subcategorieën