Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In mijn boek 'Communicatie, een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken', dat in het najaar uitkomt, geef ik aan, dat de aanspraak die communicatoren kunnen maken op de erkenning van communicatie als organisatieproces met de waarde van kritische succesfactor stoelt op de navolgende argumenten. Omdat er geen tijd te verliezen is, deel ik ze nu vast met mijn vaste kennissite-lezers. De strategische waarde van communicatie is daarmee ook een feit.- Communicatie ofwel de

Lees meer...

Dit artikel is een recapitulatie van vorige artikelen. In een aantal gevallen kwam ik tot voorzeggingen of scenario's op basis van de analyse van wat er werd gezegd in combinatie met communicatiekennis. Het toont de waarde of misschien wel meerwaarde van communicatie als het gaat om het anticiperen op ontwikkelingen en uitkomsten.In het artikel 'Eenzijdige en valse voorlichting in het Griekse drama' ( aug 2011) concludeerde ik, dat minister De Jager ons een rad voor ogen draaide met zijn

Lees meer...

De klassieke organisatiemiddelen zijn arbeid en kapitaal ofwel mensen en geld. Zonder mensen geen bedrijf, zonder geld geen productiefactor, tenzij mensen bereid zijn gratis te werken. Door de ontwikkeling van de techniek zijn apparatuur en fabrieken of grote technische installaties ook een essentiële productiefactor geworden. We zien in onderstaand overzicht hoe de deze organisatiemiddelen zich hebben uitgebreid tot een achttal en stuk voor stuk onmisbaar zijn geworden. Daardoor worden ze

Lees meer...

Onderstaand schema toont de componenten van strategie. Bedenk: strategie is van oorsprong een militair begrip. Strategos is legeraanvoerder in het Grieks. Componenten als ‘het gebruik van machtsmiddelen’, ‘een vooropgezet plan’, ‘toepasbaarheid in conflictsituaties’, de inschatting van de tegenstander’ en ‘gericht op het verslaan van de opponent’ passen in die militaire aanpak. In de klassieke betekenis is een strategie is gericht op overwinnen. Er staat veel op het spel in een oorlogsstrijd

Lees meer...

Op 18 augustus 2014 zal mijn vierde boek verschijnen: Communicatie, wat een vak? Is het wel een vak? Het is een bloemlezing van praktijkgebeurtenissen die een communicatiefunctionaris op zijn weg kan vinden. Voor de gevorderde collega kunnen die vakmomenten herkenning oproepen, voor de junior vakgenoot en de communicatiestudent kunnen ze leiden tot verbazing over de wijdlopigheid van het communicatieberoep en tot leerzaamheid. Wat kun je allemaal wel niet tegenkomen? Waar liggen de grenzen

Lees meer...

Wie deze serie over strategie heeft gevolgd zal het duidelijk zijn, dat ik het betreur, dat het woord strategie zo lichtvaardig en uitgekleed wordt gebruikt. Niet elke aanpak heeft het niveau van een strategie, als we deze term gebruiken voor een zeer zorgvuldig en uitgekiende plan van aanpak, dat de gebruiker uit een penibele situatie moet redden, waar zaken van het hoogste belang op het spel staan. Als daarbij overwinningen op de omgeving(spartijden) moeten worden behaald zal zo’n strategie

Lees meer...

Subcategorieën