Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Op 18 augustus 2014 zal mijn vierde boek verschijnen: Communicatie, wat een vak? Is het wel een vak? Het is een bloemlezing van praktijkgebeurtenissen die een communicatiefunctionaris op zijn weg kan vinden. Voor de gevorderde collega kunnen die vakmomenten herkenning oproepen, voor de junior vakgenoot en de communicatiestudent kunnen ze leiden tot verbazing over de wijdlopigheid van het communicatieberoep en tot leerzaamheid. Wat kun je allemaal wel niet tegenkomen? Waar liggen de grenzen

Lees meer...

Wie deze serie over strategie heeft gevolgd zal het duidelijk zijn, dat ik het betreur, dat het woord strategie zo lichtvaardig en uitgekleed wordt gebruikt. Niet elke aanpak heeft het niveau van een strategie, als we deze term gebruiken voor een zeer zorgvuldig en uitgekiende plan van aanpak, dat de gebruiker uit een penibele situatie moet redden, waar zaken van het hoogste belang op het spel staan. Als daarbij overwinningen op de omgeving(spartijden) moeten worden behaald zal zo’n strategie

Lees meer...

Dit artikel is een recapitulatie van vorige artikelen. In een aantal gevallen kwam ik tot voorzeggingen of scenario's op basis van de analyse van wat er werd gezegd in combinatie met communicatiekennis. Het toont de waarde of misschien wel meerwaarde van communicatie als het gaat om het anticiperen op ontwikkelingen en uitkomsten.In het artikel 'Eenzijdige en valse voorlichting in het Griekse drama' ( aug 2011) concludeerde ik, dat minister De Jager ons een rad voor ogen draaide met zijn

Lees meer...

Communiceren betekent in oorsprong het gemeenschappelijk maken, maar ook te rade gaan. (latijn:communico). Het gaat dus om delen van informatie. Vandaar mededelen. Informatie gaat over iets dat jij weet. Informatie uitwisselen is kennis uitwisselen of in ieder geval de stappen naar kennis.Wie kennis ziet als macht, wisselt dus macht uit. Dat gebeurt doorgaans niet met de bedoeling er niets voor terug te krijgen. Integendeel.Een lichte vorm machtsuitoefening via informatie is marketing

Lees meer...

Onderstaand schema toont de componenten van strategie. Bedenk: strategie is van oorsprong een militair begrip. Strategos is legeraanvoerder in het Grieks. Componenten als ‘het gebruik van machtsmiddelen’, ‘een vooropgezet plan’, ‘toepasbaarheid in conflictsituaties’, de inschatting van de tegenstander’ en ‘gericht op het verslaan van de opponent’ passen in die militaire aanpak. In de klassieke betekenis is een strategie is gericht op overwinnen. Er staat veel op het spel in een oorlogsstrijd

Lees meer...

De enorme informatiecrisis rond de rampvlucht MH17 geeft Jan Driessen aanleiding tot een duidelijke beschouwing en analyse op de website van communicatieonline. Jan toont niet alleen bezorgdheid, maar geeft ook een voorzet tot een aanpak. Reagerende collega’s zien de ernst ook in, maar achten de situatie in essentie niet wezenlijk anders dan vroeger. De complexiteit is echter wel toegenomen. Dit moet m.i. niet worden onderschat als game changer.Ik zou erop willen wijzen dat die toenemende

Lees meer...

Subcategorieën