Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wie deze serie over strategie heeft gevolgd zal het duidelijk zijn, dat ik het betreur, dat het woord strategie zo lichtvaardig en uitgekleed wordt gebruikt. Niet elke aanpak heeft het niveau van een strategie, als we deze term gebruiken voor een zeer zorgvuldig en uitgekiende plan van aanpak, dat de gebruiker uit een penibele situatie moet redden, waar zaken van het hoogste belang op het spel staan. Als daarbij overwinningen op de omgeving(spartijden) moeten worden behaald zal zo’n strategie

Lees meer...

Menigmaal kunnen we lezen in onze vakschriften of in de aankondigingen van workshops en aanverwante eendaagse cursussen, dat communicatie toe is aan meer creativiteit. Niet altijd wordt duidelijk gemaakt waarom de bestaande aanpak heeft afgedaan. Het moderne adagium lijkt te zijn, dat nieuw beter is. Een reden voor vernieuwing kan ook zijn dat het oude heeft afgedaan, omdat de ontvanger verveeld raakt en afhaakt in het ontvangersproces. De hijgerige zucht naar nieuw lijkt dan een nauw verband

Lees meer...

Communiceren betekent in oorsprong het gemeenschappelijk maken, maar ook te rade gaan. (latijn:communico). Het gaat dus om delen van informatie. Vandaar mededelen. Informatie gaat over iets dat jij weet. Informatie uitwisselen is kennis uitwisselen of in ieder geval de stappen naar kennis.Wie kennis ziet als macht, wisselt dus macht uit. Dat gebeurt doorgaans niet met de bedoeling er niets voor terug te krijgen. Integendeel.Een lichte vorm machtsuitoefening via informatie is marketing

Lees meer...

Cultuur zit oplossing van het vluchtelingenvraagstuk in de wegMet oorlogsvluchtelingen hebben landen minder moeite dan met willekeurige aanlopers. Wie het geweld en de dodelijkheid van geweren en raketten wil ontlopen kan op opvang rekenen.. Wat men echer niet beseft, is dat in beginsel alle Syriërs voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komen. Miljoenen dus.In het geval van economische vluchtelingen of menen die uit honger of een leefbare toekomst hun land verlaten ontmoet men

Lees meer...

De enorme informatiecrisis rond de rampvlucht MH17 geeft Jan Driessen aanleiding tot een duidelijke beschouwing en analyse op de website van communicatieonline. Jan toont niet alleen bezorgdheid, maar geeft ook een voorzet tot een aanpak. Reagerende collega’s zien de ernst ook in, maar achten de situatie in essentie niet wezenlijk anders dan vroeger. De complexiteit is echter wel toegenomen. Dit moet m.i. niet worden onderschat als game changer.Ik zou erop willen wijzen dat die toenemende

Lees meer...

Mensen scheppen een cultuur en cultuur vormt mensen. Het is een iteratief proces. Er is niet zoiets als de cultuur. Elk geheel van gedragingen, uitingen of collectieve optredens kan als een vorm van cultuur worden omschreven. Zo doen we dit hier? Cultuur kent tradities zowel als voortschrijdende ontwikkelingen. Het cultuurvormende proces kent vier onderling verbonden niveaus:- de individuele persoonlijkheden (hoe iemand denkt, voelt en doet);- het praktijkgedrag en de producten die hieruit

Lees meer...

Subcategorieën