Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het aantal aanslagen in de afgelopen weken lijkt een kettingreactie. Niet dat ze uit één bron komen en in die zin verbonden zijn, maar wel dat ze een gemeenschappelijke oorzaak kunnen hebben vanuit verschillende bronnen. Ik leg het uit.Eerst zijn daar de door IS geïnspireerde aanslagen. De vrachtwagenbestuurder in Nice en de twee priestermoordenaars in St Etienne du=Rouvray nabij -Rouen. In Duitsland wilde een gestoorde persoon in een trein mensen doden. In Japan betrof het eveneens een

Lees meer...

De Tweede Wet van de Thermodynamica zegt, dat bij elke overgang van energie van de ene vorm in een andere vorm nuttige energie verloren gaat. Anders gezegd die overgang verloopt niet 100% effectief.Alledaags voorbeeld: u zet bij autorijden brandstof om in beweging cq snelheid. Maar door tegenwind of bandencontact met de weg gaat een beetje brandstofbedoeling verloren. Dat proces kennen we als entropie.Wetenschappers zien dit proces ook terug in het heelal als totaal. Bijvoorbeeld de

Lees meer...

U wordt dagelijks door de overheid voorgelicht. Woorden als lamplicht in het duister, dat wil zeggen in de ruimte van informatie waar u normaal gesproken niet komt en dus ook niets van afweet. Die woorden worden echter veelal gebruikt om licht te werpen op wat men wil dat u weet, niet op de gebeurtenissen in de donkere hoeken. Of om met licht voor te gaan op de weg naar morgen, die zoals men weet ook duister is want onbekend waarheen ze uiteindelijk voert als nu gelijk de uitvoering wordt

Lees meer...

 In pakweg een halve eeuw verschuiven de accenten in het management zeven keer. De benaming die hoort bij de genealogie van managementvormen staat op de x-as. Op de y-as geef ik de belangrijkste beweegreden aan: de buiging naar de markt, naar de klanten en het publiek in het algemeen, de externe gerichtheid. Eerst beschrijf ik wat dit voor de managementsvorm betekende. Vervolgens presenteer ik kort de communicatieconsequenties. Ik eindig met een voorzichtige lichtstraal op de toekomst

Lees meer...

Elkaar verstaanIn de filosofie over communicatie is de vraag ‘Begrijpen we elkaar’ er één van de bovenste plank. Misverstand is een cruciaal fenomeen. En dan niet zozeer het misverstand, omdat mensen elkaars taal niet spreken of woorden niet kennen, maar als gevolg van subjectieve interpretatie.Het belang van de betekenis van woorden en de betekenisgeving aan woorden gerelateerd aan omgeving, omstandigheden en persoonlijke educatie en afkomst leidde tot de hermeneutiek: de leer om te

Lees meer...

Het is heel begrijpelijk, dat Nederlanders willen weten met welke standpunten en principes onze leiders de EU-vergaderingen ingaan. Het gaat per slot van rekening wel ergens om. Willen we in Brussel stemmen voor meer geld naar Griekenland, naar Turkse vluchtelingenopvang, naar Libische regio-opvang, naar hongerbestrijding of minder?.En wat willen we met vaart veranderd zien in eigen land?Zondag in Buitenhof kwamen achtereen volgens aan het woord de hoogste politiebaas, drie jongeren van

Lees meer...