Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

U wordt dagelijks door de overheid voorgelicht. Woorden als lamplicht in het duister, dat wil zeggen in de ruimte van informatie waar u normaal gesproken niet komt en dus ook niets van afweet. Die woorden worden echter veelal gebruikt om licht te werpen op wat men wil dat u weet, niet op de gebeurtenissen in de donkere hoeken. Of om met licht voor te gaan op de weg naar morgen, die zoals men weet ook duister is want onbekend waarheen ze uiteindelijk voert als nu gelijk de uitvoering wordt

Lees meer...

 In pakweg een halve eeuw verschuiven de accenten in het management zeven keer. De benaming die hoort bij de genealogie van managementvormen staat op de x-as. Op de y-as geef ik de belangrijkste beweegreden aan: de buiging naar de markt, naar de klanten en het publiek in het algemeen, de externe gerichtheid. Eerst beschrijf ik wat dit voor de managementsvorm betekende. Vervolgens presenteer ik kort de communicatieconsequenties. Ik eindig met een voorzichtige lichtstraal op de toekomst

Lees meer...

Elkaar verstaanIn de filosofie over communicatie is de vraag ‘Begrijpen we elkaar’ er één van de bovenste plank. Misverstand is een cruciaal fenomeen. En dan niet zozeer het misverstand, omdat mensen elkaars taal niet spreken of woorden niet kennen, maar als gevolg van subjectieve interpretatie.Het belang van de betekenis van woorden en de betekenisgeving aan woorden gerelateerd aan omgeving, omstandigheden en persoonlijke educatie en afkomst leidde tot de hermeneutiek: de leer om te

Lees meer...

Het is heel begrijpelijk, dat Nederlanders willen weten met welke standpunten en principes onze leiders de EU-vergaderingen ingaan. Het gaat per slot van rekening wel ergens om. Willen we in Brussel stemmen voor meer geld naar Griekenland, naar Turkse vluchtelingenopvang, naar Libische regio-opvang, naar hongerbestrijding of minder?.En wat willen we met vaart veranderd zien in eigen land?Zondag in Buitenhof kwamen achtereen volgens aan het woord de hoogste politiebaas, drie jongeren van

Lees meer...

Ouders willen heel begrijpelijk dat hun kinderen een gezond en plezierig leven zullen doormaken. Laat de huidige situatie te wensen over dan zetten die ouders zich in voor verbeteringen zoals zij die zien. Is de actuele periode tevredenstellend dan doen zij hun best het goede van nu te bewaren.In het eerste geval streven zij naar meer welvaart en welzijn. Zij staan open voor beloftes die dit toezeggen. Vaak zijn het loze beloftes.In het tweede geval zijn zij conservatief. Behoud van oud

Lees meer...

Tussen vinden en doen ligt een wereld van verschil. Bij veel moderne kwesties, waarin sprake is van verschillen in salaris, woonsituatie, sociale behandeling, meningen, migrantenkwesties enz. enz. wordt er verwezen naar een gebrek aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Het zou niet moeten mogen dat mensen ongelijk wordt behandeld of dat mensen als ongelijkwaardig worden weggezet. Ook zouden mensen dezelfde kansen dienen te krijgen. In beginsel is het uitgangspunt van gelijkheid een universeel

Lees meer...

Subcategorieën