Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ouders willen heel begrijpelijk dat hun kinderen een gezond en plezierig leven zullen doormaken. Laat de huidige situatie te wensen over dan zetten die ouders zich in voor verbeteringen zoals zij die zien. Is de actuele periode tevredenstellend dan doen zij hun best het goede van nu te bewaren.In het eerste geval streven zij naar meer welvaart en welzijn. Zij staan open voor beloftes die dit toezeggen. Vaak zijn het loze beloftes.In het tweede geval zijn zij conservatief. Behoud van oud

Lees meer...

Tussen vinden en doen ligt een wereld van verschil. Bij veel moderne kwesties, waarin sprake is van verschillen in salaris, woonsituatie, sociale behandeling, meningen, migrantenkwesties enz. enz. wordt er verwezen naar een gebrek aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Het zou niet moeten mogen dat mensen ongelijk wordt behandeld of dat mensen als ongelijkwaardig worden weggezet. Ook zouden mensen dezelfde kansen dienen te krijgen. In beginsel is het uitgangspunt van gelijkheid een universeel

Lees meer...

Ruim een eeuw terug nam de ontwikkeling van de krant een grote vlucht. De journalistiek groeide uit tot wat we bestempelden als de Vierde Macht, hoeder en waakhond van de democratie. Kenmerkende eigenschappen: de pers was vrij en   onafhankelijk. Kranten waren geen rijke organisaties. Soms waren eigenaars zelf nog idealistisch en geen beurszoekers.Radio en televisie volgden en introduceerden andere verdienmodellen, waarmee de belangstelling vanuit de commerciële hoek steeg. Nieuws

Lees meer...

Het valt mij op, dat de laatste tijd op overheidsniveau veel gebruik wordt gemaakt van het woord inschattingsfout. In elke affaire waarin de zaken verkeerd lopen, komt deze excuustruus naar voren: Ja, we geven het toe dat we een inschattingsfout hebben gemaakt. En als alternatief wordt ook vrijwel altijd opgevoerd, dat het mis ging in de communicatie. Dat is een eufemisme voor’ mensen informeerden te laat, onvolledig of bewust onjuist’ Met communicatie kan helemaal niets mis gaan

Lees meer...

Fysiek geweld is strafbaar. Een enkele klap wordt al als misdaad gezien. Met taal mag een mens behoorlijk om zich ‘heenslaan.’ Rechtvaardigt de informatiemaatschappij een herijking van taalgebruik met de kracht van een psychische geweldsdaad? We weten inmiddels hoe diep psychische schade kan ingrijpen.Wie iemand slaat of schopt, laat staan met een wapen mishandelt, moet zich voor de rechter verantwoorden. Afhankelijk van omstandigheden de mate van geweld en de lichamelijke gevolgen kan de

Lees meer...

Gezien de reacties even een aanvulling op mijn laatste blog over de Turks-Nederlandse affaire. Gisteren zag je de aanhangers van Erdogan in volle overtuiging. Ze schreeuwden NAZI-leuzen en brachten de Hitler-groet. Nota bene op het 1940-1945-plein in Amsterdam. Dat is geen toeval, maar een doordachte keuze.Ik weet het, ik weet het, het was maar een handvol, enige tientallen. Maar als daar alle Turken zo hadden gestaan en geroepen hadden we ze allang verwijderd. Waarom deze kleine groep dan

Lees meer...