Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Onder de uitdrukkelijke voorwaarde van 'als we de krant (Telegraaf, 17/2) moeten geloven', moeten we aannemen, dat de helft van de PvdA-Tweede Kamerfractie vindt, dat partijaanvoerder Cohen geen leiding geeft, geen mening heeft en zijn communicatie beroerd is. Communicatie heeft het weer gedaan. Enig com.mentaar.

De Telegraaf baseert haar openingsartikel met kopletters als oorlogskruizen op een rondgang langs leden van de PvdA-fractie. Hoeveel leden men daadwerkelijk sprak, wordt helaas niet vermeld.Laat staan dat hun namen even worden gemeld. Al was het maar op de sportpagina, waar men elkaar ook voortdurend tegen de schenen schopt.

Laten we positief beginnen: Job Cohen wordt als persoon geroemd. Ik interpreteer nu ook, maar ik neem aan dat hiermee wordt bedoeld dat men de partijleider een integere, goedbedoelende, vertrouwenswaardige persoonlijkheid vindt. De eerste vraag, die dit oproept bij mij, is dan: zijn dit geen eigenschappen, die iemand juist tot een aanvaardbare leider in de politiek maken? De vraag is retorisch zowel als verzuchtend.

Goed, die partijgenoten roemen de mens Cohen, maar zijn politieke kwaliteiten kraken ze af. Vervolgens vat één kamerlid de groepsmening van de anti's samen in de bovenstaande diskwalificaties. Die Brutus blijft overigens wel anoniem!!! Over kwaliteitscommunicatie gesproken!! Er zijn twee mogelijkheden. Of er was helemaal geen kamerlid, dat alle bezwaren zo kort opsomde, maar is het een samenvatting van de journalist, die door een anonieme zegsman of –vrouw op te voeren, zijn artikel bewijskracht meegeeft.(?). Of er is inderdaad zo'n verbale messentrekker, die in de schaduw wenst te blijven en kritische lezers in één klap duidelijk maakt, dat een deel van de fractie iemand roemt als een goed mens met lovenswaardige eigenschappen, maar dat er evengoed een leider moet komen die een stel anonieme zwartmakers moet gaan aanvoeren. Over welke kwaliteiten moet dan een opvolger wel niet beschikken? Je te roemen (wat een gotspe) leider afmaken via de media, dat is pas vertoon van kwaliteitscommunicatie (slik).

Als niet in de meest krachtdadige woorden door wel met naam en toenaam reagerende fractieleden op deze aantijgingen wordt gereageerd, kan ik als ontvanger van deze informatie niet anders concluderen dan dat de hele fractie die karaktermoord goedkeurt.

De partij wordt door deze uitingen in tweede opzicht zwaar beschadigd, omdat er een curieuze tweede vraag oprijst? Ok, Cohen is een goed mens, maar hij mist leiderschap, een mening en communicatievaardigheid. Gek toch, dat de PvdA hem inderdaad buiten gewoon geschikt vond om burgemeester van Amsterdam te worden en een prominente positie in de partij in te nemen. Cohen was toen wel goed genoeg voor onze hoofdstad, de lastigste cluster samenwonenden van ons land, bestaande uit Nederlanders, 93 andere nationaliteiten, grootste poel van criminaliteit, maar ook van eindeloos gevarieerde positieve cultuuroprispingen en 10% bewoners, van wie men in Amsterdam niet eens weet, dat ze er verblijven.

Hoe verloopt binnen de PvdA eigenlijk de sollicitatieprocedure en het profielbeschrijvingsproces voor zo'n complexe topbaan? Cohen kwam toch niet bij Randstad vandaan? Sorry, die zouden beter hebben geselecteerd voor mindere functies.

Dan de diskwalificaties zelf. Cohen geeft geen leiding. Dit kan ik niet goed beoordelen. Ik zit de fractie- en partijvergaderingen niet bij. Ik vermoed overigens, dat men bedoelt, in samenhang met het hebben van geen mening, dat hij te weinig krachtdadig de lijn en koers aangeeft. Maar het jongste partijprogramma is pas twee jaar oud, daterend van net voor de laatstgehouden verkiezingen. Dus die lijn en koers zijn er al. Wat Brutus cum suis blijkbaar vooral bedoelen, is dat Cohen geen kans ziet hiermee te scoren en de partij meer zetels te verschaffen, althans in de virtuele verkiezingen van de 'als-er-nu-verkiezingen-zouden-worden-gehouden-enquêtes. Dit programma is partijbreed opgezet en niet een persoonlijk Cohen-manifest. Misschien valt er met het programma wel niet zo goed te scoren. Dan slaat de kritiek op henzelf terug. In welk geval niet Cohen alleen, maar de hele partijleiding en voorlieden er op moet worden aangekeken.

Cohen heeft geen mening. Ik hoor en lees hem regelmatig spreken. Zijn mening is volstrekt duidelijk. Job Cohen is een bedachtzaam, redelijk en daarmee rationeel reagerend mens, genuanceerd en geen verbale straatvechter en tot de dialoog bereid. Wat de anti's aangeven is dat je met deze houding politiek blijkbaar niet scoort. Dat moge zo zijn, maar de partij die altijd de mond vol heeft van "we moeten-de-dialoog-aan" geeft dus te kennen dat dialogiseren niet voldoende scoort. Dat is onthullend en verbijsterend eerlijk. Maar het duidt ook op een onoverbrugbare innerlijke partij-tegenspraak.

Tot slot: zijn communicatie is beroerd. Allereerst wordt hier weer communicatie ongespecificeerd opgevoerd en gehanteerd als een enorme vliegenmepper met één maas, zo wijd dat je altijd wel wat vangt. Bedoelt de anonymus hiermee dat Cohen intern te weinig informatie deelt en uitwisselt? Of –wat ik meer vermoed- dat Cohen zich of zijn partij in het debat te weinig scherp profileert. Uit andere openbaringen van zijn fractiegenoten en de partij blijkt, dat met jaloerse ogen wordt gekeken naar SP-voorman Roemer. En vooral diens populariteit bij de media en zetelwinst in de wekelijkse stoelencompetitie. Maar de PvdA kan net zo goed kijken naar Wilders. Ook die scoort als persoonlijkheid en niet bepaald via een genuanceerd partijprogramma. Moet het dan zo? Natuurlijk niet voor wat rood, vuist en roos is en zeker niet op basis van die inhoud, maar is inhoud nog wel doorslaggevend?

Is deze gebeurtenis niet het zoveelste bewijs, dat helaas in deze tijden een partijprogramma minder zegt dan het door media–overigens niet van eigenbelang ontbloot- ondersteunde , zelfs virtueel geboetseerde imago van de leider. Die mediacratie met dat permanente programma "En the winner is.." (voor nu) leidt vanaf de zijlijn een ongrijpbare massadialoog en populariteitsparade en alles wat je Cohen kunt verwijten – quid non- is dat hij daar niet van houdt.

Overigens, als SP-Roemer goed scoort en vele pvda-ers vinden dit een goed programma met een aanvaardbare leider, dan is dat toch prima voor Nederland. Of gaat het daar helemaal niet om, maar zoals iedereen allang weet om macht voor jou en jouw partij. En dan zijn we weer terug bij af. Misschien moeten de anti's zich realiseren, dat Job Cohen geen macht nastreeft. Psychisch heel onbewust roemen ze hem daarom wel: hij is geen machtsfiguur, Hij is een echte, klassieke socialist: niet voor zichzelf werkend, maar voor de socialiteit. En daarmee kom je er blijkbaar niet in de moderne politiek.