Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Er wordt nu afgekoerst op een EU-stroppenpot van 700 miljard euro. Dit moet dienen als steunloket voor landen die het zelf niet meer redden. Portugal bijvoorbeeld schijnt weer toe te zijn aan een geldinjectie. Spanje en Ierland zijn nog verre van stabiel. Italië lijkt aan de beterende hand, maar het moet ook nog echt blijken. Nederland zou voor 40 miljard euro mee moeten doen. Zo luidt de publieke rekensom. Dit is apert onjuiste of op zijn minst onvolledige communicatie. Of ziet u het anders? Reken mee.

Als de stroppenpot in actie moet komen, dient Nederland 40 miljard euro in te leggen. Dat bedrag heeft ons land niet op de bank staan. We hebben zelf een staatsschuld van honderden miljarden. In feite staan we er hetzeflde voor als menig land in moeilijkheden met dit verschil, dat onze schuld lager is in relatie tot het jaarlijkse staatsinkomen en dat wij (nog wel) als kredietwaardiger worden beschouwd. Maar hoe het ook zij, wij zullen die 40 miljard euro moeten lenen. En dus hierover rente gaan betalen. Stel die rente op 2 procent per jaar. Dan moeten wij elk jaar 800 miljoen euro betalen. Als Nederland zijn staatsschuld niet aflost en deze -zeg- nog 50 jaar lang minstens 40 miljard is, dan betalen we over die periode 40 miljard euro aan rente.

Derhalve, als Nederland 40 miljard stort, kost ons dat 80 milljard. Weliswaar over een halve eeuw gespreid, maar dat zijn de werkelijke kosten. Zou Nederland deze hele eeuw zijn staatsschuld niet kunnen aflossen, dan loopt het bedrag zelfs naar de 120 miljard, vooropgesteld dat die rente op 2 procetn blijft steken. Anders wordt het nog meer.

Die lange renteperiode is realistisch. Nederland heeft immers nu ook al decennialang een fikse staatsschuld. Het wordt nog erger als die 40 miljard euro extra schuld ertoe zou bijdragen dat Nederland zijn AAA-status verliest. Dan wordt lenen duurder en loopt de door ons verschuldigde rente op. Niet alleen over die 40 miljard maar over de totale staatsschuld. Dit hele verhaal rond de stroppenpot al te horen gekregen van Financiën?

Ja maar, zullen tegenstrevers zeggen, Portugal of andere leenlanden lossen ook af. Misschien zelfs tegen een hoger rentepercentage. Laten we aannemen dat dit ook gebeurt, dan is nog de vraag of Nederland dit bedrag direct terugkrijgt om daarmee de eigen rente over die 40 miljard euro-lening te kunnen betalen. Of dat die aflossingen eerst verdwijnen in die stroppenpot om deze op peil te houden. Voorlopig lijkt het erop, dat die extra schuld om onze nek hangt.

Ik zou ervoor willen pleiten, dat die 40 miljard euro op een aparte rekening zichtbaar worden gemaakt voor heel Nederland. Inclusief de bijkomende rente en hiervan af te trekken aflossingen van de landen die uit die stroppenpot lenen.

Nog één venijnige opmerking. De kunstsector, de zorg, de pensioenfondsen, het onderwijs, zij alle moeten op een of andere manier bezuinigen. Het lijkt mij dat ze hier in tevredenheid en aanvaarding mee om zullen kunnen gaan en zich niet verzetten tegen de bezuinigngen, wetende dat de centen naar die arme EU-landen gaan, die er potje van maakten.

Interessante artikelen

“God en oerknal zijn niet in tegenspraak”, heeft paus Franciscus in een speech voor de wetenschappelijke academie van het Vaticaan laten weten. Dit lijkt mij op het eerste gezicht een revolutionaire u


Hoe we het ook wenden of keren een onmiskenbaar feit is, dat de wereldbevolking deze eeuw nog met circa de helft groeit. Van 7 miljard nu naar volgens de jongste berekeningen 11 miljard mensen binnen