Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Mevrouw Lagarde, directeur van het IMF stelt voor Griekenland nog twee jaar te geven om de bezuinigingen en de resultaten ervan aldaar een kans te geven. Dit betekent dat er op korte termijn nog geen uitzicht is op lagere overheidsbestedingen en hogere (belasting)inkomsten. Aangezien de Griekse staat nu al niet aan haar verplichtingen kan voldoen of geld genoeg heeft voor binnenlandse betalingen (ambtenarensalarissen bijvoorbeeld) , betekent dit dat er nog twee jaar dik geld naar de Helleense schuldenaren zal moeten vloeien.

Is er dan ten minste daarna uitzicht op definitief herstel? Zoniet dan kan het geldinfuus er beter gelijk worden uitgetrokken. Beter voor de Grieken, beter voor de donerende EU-landen. Die twee jaar gaan niet werken. Mijn argumenten hiervoor.

Wat mevrouw Lagarde voorstelt, is aan een hongerende groep mensen zeggen, dat zij begrijpt dat deze niet snel hun maagwensen kunnen bijstellen en dat zij er twee jaar over mogen doen om aan de honger te wennen. Zit er nu helemaal niet één massapsycholoog in dat IMF-gezelschap?? Zo werkt het niet, mevrouw Lagarde. Honger zoekt onmiddellijk een uitweg. Desnoods met een wrak bootje de zee oversteken. Zie de Afrikaanse schipbreukelingen.

Wat er nu al gebeurd is, dat de rijke Grieken hun bezittingen naar het buitenland en de Zwitserse banken hebben verplaatst. De ‘elite’ van het land laat dus zijn eigen landgenoten in de steek. Wat er verder gebeurt, is dat er een enorm economisch zwart circuit ontstaat om a) onder de belastindruk uit te komen en b) belastingen te voorkomen door bartering; jij een brood, ik een tros druiven. Ruilhandel zal een grote vlucht nemen. De vrouwenhandel zal bloeien. Jonge vrouwen die om hun familie te onderhouden dag- en nachtwerk gaan doen. Verder zullen er opstanden komen, want de aanstormende generatie beseft allang dat zij, als het land überhaupt uit de malaise komt, voor enige decennia (hun hele leven dus) elke winst zullen moeten afdragen. De schuld wordt immers twee jaar lang in ieder geval beduidend groter. Na die twee jaar hongeren ligt er geen structurele verbetering in het verschiet. Van welke bedrijvensector dan ook zullen de Grieken het moeten hebben? Landbouw? Metaalindustrie, autoindustrie, wapenindustrie, ict-industrie, kennisindustrie? De zwaarste kurk, waarop het land dreef, was de toeristenindustrie. Die kan opbloeien, zeker als er een dure, rijke euro tegenover een goedkope drachme komt te staan. Dan kunnen de welgestelde Europeanen profiteren van de lage welvaart en dito kostenniveau in Griekenland en ook nog eens tot genoegen van de Grieken zelf.

We brengen dan in feite twee keer geld naar dit land. Eerst als overbruggingssteun in de crisis. Daarna in de vorm van vakantiebestedingen. We gaan dus op zijn best onze schulden terughalen door zelf geld uit te geven aan ouzo, feta, sirtaki-dansers, strandkusten en bordscherven.

U weet wat het Orakel van Delphi antwoordde op de vraag: ‘Komen we ooit nog uit de schulden?  Het antwoord was; “Je kunt nooit uit een diepe put komen, als je die zelf aan het graven bent.”

Interessante artikelen

De effectladder van communicatie geeft een prima eerste houvast bij de bepaling van de invloed van een gegeven communicatiemiddel. De humaniora kennen niet veel wetten, maar de afstand van zender tot


Onder de uitdrukkelijke voorwaarde van 'als we de krant (Telegraaf, 17/2) moeten geloven', moeten we aannemen, dat de helft van de PvdA-Tweede Kamerfractie vindt, dat partijaanvoerder Cohen geen leidi


U en ik en onze dierbaren leven op deze aardbol. Veel keus hadden we niet. Het is zogezegd een gegeven. Andere bollen à la Terra zijn er niet. In ieder geval niet in de buurt. Het is ook niet zo gemak